Gwasanaeth casglu sbwriel â chymorth

Rhaid i finiau fod yn y man casglu erbyn 7:00am ar eich diwrnod casglu, oni bai y gwnaed trefniadau eithriadol.

Ni allaf symud fy min ar olwynion at y cwrbyn. A allwch chi helpu?

Mae gwasanaeth casglu sbwriel cymorthedig ar gael yn rhad ac am ddim, cyn belled â bod meini prawf penodol yn cael eu bodloni. Gallai trigolion sy'n methu â rhoi eu sbwriel allan eu hunain, ac nad oes ganddynt unrhyw un arall ar gael i'w helpu, fod yn gymwys am y gwasanaeth hwn. 

A ydw i'n gymwys?

Mae'r gwasanaeth ar gael i'r bobl ganlynol yn unig:

  • sydd wedi'u cofrestru'n anabl; neu
  • sydd â chyflwr meddygol corfforol sy'n golygu na allant symud eu gwastraff; ac
  • nad oes unrhyw un abl yn byw yn yr eiddo.

Gwneud cais am y gwasanaeth casglu sbwriel cymorthedig

I wneud cais am gasgliad sbwriel cymorthedig, ffoniwch Galw Torfaen ar 01495 762200.

Er mwyn cael eich ystyried am y gwasanaeth hwn, bydd angen i ni drefnu i ymweld â'ch cartref i gadarnhau eich bod yn gymwys.

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Galw Torfaen

Ffôn: 01495 762200

E-bost: streetscene@torfaen.gov.uk 

Nôl i’r Brig