Taliad Costau Byw - cymorth

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 6 Mai 2022

O ddydd Llun 9 Mai, mae tîm Cyflogadwyedd Torfaen yn rhedeg sesiynau Taliad Costau Byw i gynorthwyo trigolion a fydd, efallai, angen ychydig o help i’w hawlio.

Gall trigolion fynychu unrhyw sesiwn, ac nid oes angen gwneud apwyntiad.

Dyddiad: Dydd Llun 9 Mai
Amser: 9.30am - 4pm
Lleoliad: Pod Cyflogaeth a Sgiliau, Llyfrgell Cwmbrân 

Dyddiad: Dydd Mawrth 10 Mai
Amser: 9.30am - 4pm
Lleoliad: Pod Cyflogaeth a Sgiliau, Llyfrgell Cwmbrân 

Dyddiad: Dydd Mercher 11 Mai
Amser: 4pm - 6pm
Lleoliad: Canolfan Addysg Gymunedol Croesyceiliog 

Dyddiad: Dydd Iau 12 Mai
Amser: 10am - 12pm
Lleoliad: Canolfan Dreftadaeth y Byd Blaenafon

Dyddiad: Dydd Gwener 13 Mai
Amser: 10am - 12pm
Lleoliad: Canolfan Addysg Gymunedol Pont-y-pŵl 

Gwnewch yn siŵr eich bod yn dod â’ch llythyr gyda chi gan y bydd angen rhif eich cyfrif dreth gyngor a’r allweddol mynediad er mwyn gallu hawlio.

Os ydych yn talu’r dreth gyngor drwy ddebyd uniongyrchol – fe wneir y taliad hwn yn awtomatig a dylech fod wedi ei dderbyn eisoes.

Rhagor o wybodaeth am y Taliad Costau Byw yma

Diwygiwyd Diwethaf: 11/05/2022 Nôl i’r Brig