Cyfle i Faethu - Prosiect MyST Torfaen

Rydym yn chwilio am gofalwyr maeth newydd neu gyda profiad i ymuno a ein gwasanaeth, i darparu cymorth therapiwtig hir-dymor i plant ac pobl ifanc, eu teulioedd ac gofalwyr. Rydym yn tîm o pobl proffessiynol cyflwynedig, angerddol yn pleidio lleoliadau teuluol  ar gyfer y plant a'r bobl ifanc mwyaf agored i niwed sydd angen lefelau uchel o gefnogaeth emosiynol, cymdeithasol ac addysgol.

MyST - Fy Nhîm Cefnogol - dod â gweithwyr proffesiynol gan y Gwasanaethau Cymdeithasol, Addysg ac Iechyd , ac mae'r cynllun yn cael ei reoli ar hyn o bryd gan Gweithredu dros Blant.

Rydym y  gallu cynnig i chi:

 • Cymorth Cofleidiol Dwys
 • Mae lefelau uchel o oruchwyliaeth , ymgynghoriadau a chanllawiau rheolaidd wyneb -i-wyneb 
 • gwasanaethar-alwad 24/7   gan y tîm, gan ddarparu cymorth unigol
 • Mae gofalwyr therapiwtig MyST yn ennill rhwng 21k a 24k yn ôl eu profiad a chymwysterau, ac, yn ogystal â hyn telir grantiau cynhaliaeth wythnosol ar gyfer y person ifanc sydd wedi ei leoli/lleoli yno.
 • cyfleoedd hyfforddi ardderchog i ddysgu a datblygu sgiliau , strategaethau a dealltwriaeth

Bod yn rhan o  tîm sydd'n darparu:

 • ystyriaeth gadarnhaol ddiamod, cred, dealltwriaeth a gwasanaeth dan arweiniad gwerthoedd
 • Mae amgylchedd teuluol diogel, cynnes a dibynadwy i gefnogi adeiladu perthynas o ymddiriedaeth
 • Gwybod a cael dealltwriaeth o sut y gall trawma effeithio ar ddatblygiad

Allech chi fod yn Ofalwr Maeth MyST Therapiwtig ?

 • oes gennych chi ystaffell sbâr
 • A ydych yn barod yn ofalwr maeth , neu os hoffech i fod yn un ?
 • Ydych chi'n meddwl bod gennych y sgiliau a'r brwdfrydedd i roi i blant y cyfle i dyfu a datblygu mewn amgylchedd teuluol ?

I gael mwy o wybodaeth am ddod yn ofalwr maeth MyST, cysylltwch naill ai ag Michelle Simons ar 01495 766669 neu Sharon Reilly ar 01495 764680 www.mysupportteam.org.uk.

Diwygiwyd Diwethaf: 01/09/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Y Tîm Lleoli Teuluoedd
Ffôn: 01495 766669 
E-bost: SS_CHFP@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig