Maethu Cymru Torfaen

Maethu Cymru Torfaen yw’r enw newydd am wasanaeth maethu eich Awdurdod Lleol.

Rydym yn rhan o'r rhwydwaith cenedlaethol sy’n cynnwys pob un o 22 o wasanaethau maethu Awdurdod Lleol Cymru, sy'n gweithio gyda'n gilydd i adeiladu dyfodol gwell i blant lleol.

Tîm Maethu Cymru Torfaen yw eich darparwr maethu a'ch rhwydwaith cymorth lleol. Nid ni yw eich gwasanaeth maethu safonol; rydym yn fwy cydgysylltiedig.

Fel sefydliad dielw, rydym wedi ymrwymo i weithio fel tîm gyda gofalwyr maeth i helpu i adeiladu dyfodol mwy disglair i blant lleol yn ardal Torfaen. Rydyn ni'n eu helpu i aros yn eu hamgylcheddau lleol, cyfarwydd, pan mae'n iawn iddynt wneud hynny.

I gael gwybod mwy am faethu yn Nhorfaen, ewch i wefan leol Maethu Cymru.

Diwygiwyd Diwethaf: 01/09/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Maethu Cymru Torfaen

Y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pŵl, Torfaen, NP4 6YB

Ffôn: 01495 766669

Ebost: SS_CHFP@torfaen.gov.uk
Nôl i’r Brig