Bwydlen - Wythnos 2

Mae'r fwydlen ar gael yn yr wythnosau canlynol:

  • w/c 14 Tachwedd 2022
  • w/c 5 Rhagfyr 2022
  • w/c 9 and 30 Ionawr 2023
  • w/c 27 Chwefror 2023
  • w/c 20 Mawrth 2023

Cliciwch ar y dewisiadau prydiau isod i weld lluniau o'r prydiau, adborth plant a sylwadau'n deietegydd

Gallwch lawrlwytho copi o bwydlen hydref/gaeaf yma.

Ar gael pob dydd - Bar Salad

Fel dewis amgen yn lle pryd poeth y dydd, rhowch dro ar bryd o'r bar salad.

Baget, taten bob neu wrap tortilla, dewis o gaws, ffa pob, wy, cigoedd, tiwna ac amrywiaeth o salad.

Fel dewis yn lle'r pwdin - mae ffrwythau ffres, iogwrt neu gaws a bisgedi ar gael.

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Diwygiwyd Diwethaf: 31/10/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Prydiau Ysgol

Ffôn:- 01633 647716

E-bost: your.call@torfaen.gov.uk
Nôl i’r Brig