Bwydlen - Wythnos 1

Mae'r fwydlen hon ar gael yn yr wythnosau canlynol:

  • w/c 8 Ebrill 2024
  • w/c 29 Ebrill 2024
  • w/c 20 Mai 2024
  • w/c 17 Mehefin 2024
  • w/c 8 Gorffennaf 2024

Cliciwch ar y dewisiadau prydiau isod i weld lluniau o'r prydiau, adborth plant a sylwadau'n deietegydd

Gallwch lawrlwytho copi o bwydlen gwanwyn/haf yma.

Ar Gael yn Ddyddiol – Bar Pasta

Yn hytrach na phryd poeth y dydd beth am roi cynnig ar brydau ein bar pasta.

Dewiswch o blith pasta plaen, tomato neu bryd pasta y dydd gyda dewis o barsel (wrap) neu sleisen o fara garlleg, caws Cheddar wedi'i gratio a salad cymysg. Mae tatws pob, caws a ffa pob hefyd ar gael.

Yn ogystal â’r pwdin – mae ffrwythau ffres, iogwrt neu gaws a chracers ar gael.

* Sylwch fod yna rai ysgolion yn dal i gynnig opsiwn bar salad, holwch eich ysgol am fanylion.

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

(V) Llysieuol - Mae pob dim sy’n mynd gyda phrif ddewision uchod yn addas i Lysieuwyr. Nid yw Jeli a Threiffl yn addas i lysieuwyr. Mae ffrwythau a iogwrt ar gael bob amser.

(VE) Figanaidd - Mae pob dim sy’n mynd gyda phrif ddewision uchod yn addas i figaniaid ac eithrio Pwdin Efrog. Mae ffrwythau ar gael pob dydd fel pwdin, a fflapjac ble mae’n ymddangos uchod. Mae bwydlen figanaidd lawn ar gael ar gais. 

Diwygiwyd Diwethaf: 03/04/2024
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Prydiau Ysgol

Ffôn: 01633 647716

E-bost: your.call@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig