Bwydlen - Wythnos 1

Mae'r fwydlen hon ar gael yn yr wythnosau canlynol:

  • w/c 17 Ebrill 2023
  • w/c 8 Mai 2023
  • w/c 5 and 26 Mehefin 2023
  • w/c 17 Gorffennaf 2023
  • w/c 18 Medi 2023
  • w/c 9 Hydref 2023

Cliciwch ar y dewisiadau prydiau isod i weld lluniau o'r prydiau, adborth plant a sylwadau'n deietegydd

Gallwch lawrlwytho copi o bwydlen gwanwyn/haf yma.

Ar gael pob dydd - Bar Salad

Fel dewis amgen yn lle pryd poeth y dydd, rhowch dro ar bryd o'r bar salad.

Baget, taten bob neu wrap tortilla, dewis o gaws, ffa pob, wy, cigoedd, tiwna ac amrywiaeth o salad.

Fel dewis yn lle'r pwdin - mae ffrwythau ffres, iogwrt neu gaws a bisgedi ar gael.

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Diwygiwyd Diwethaf: 13/04/2023
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Prydiau Ysgol

Ffôn: 01633 647716

E-bost: your.call@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig