Cydnerthedd Cymunedol

Beth yw cydnerthedd cymunedol? 

Ystyr cydnerthedd cymunedol yw cymunedau ac unigolion yn defnyddio adnoddau ac arbenigedd y gymuned i'w helpu eu hunain mewn argyfwng, a hynny mewn ffordd sy'n ategu ymateb y gwasanaethau brys. 

Ewch i wefan Swyddfa'r Cabinet i gael mwy o wybodaeth am gydnerthedd cymunedol. 

Cydnerthedd Cymunedol - Adnoddau a Chyfarpar

Mae Swyddfa'r Cabinet wedi datblygu cyfres o adnoddau a chyfarpar ar-lein i alluogi unigolion, cymunedau a'r sefydliadau sy'n eu cefnogi i gymryd rhan mewn gweithgareddau paratoi am argyfwng. 

Ewch i wefan Swyddfa'r Cabinet - Adnoddau a Chyfarpar i gael mwy o wybodaeth a lawrlwytho'r adnoddau.

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Rheoli Argyfyngau

Ffôn: 01495 762200

Nôl i’r Brig