Eiddo i'w Rhentu

Mae'r eiddo masnachol canlynol ar gael i'w rhentu.

Eiddo Adwerthu

Eiddo i’w Rhentu - Eiddo Adwerthu
LleoliadSefyllfaM SgTr Sg£/Tr SgwârRhent
3 Fairwater Square, Cwmbran Vacant  90 968   £6,500 inc VAT

Swyddfeydd

Eiddo i’w Rhentu - Swyddfeydd
LleoliadSefyllfaM SgTr Sg£/Tr SgwârRhent
Office 3B Torfaen Business Centre, Panteg Way, New Inn, Pontypool Vacant   26  260    £3,000 Plus VAT 

Eiddo Diwydiannol

Eiddo i’w Rhentu - Eiddo Diwydiannol
LleoliadSefyllfaM SgTr Sg£/Tr SgwârRhent
           

I gael gwybodaeth am unrhyw rhai o'r uchod, cysylltwch â Daniel Morris, Prif Syrfëwr ar 01495 742902 neu e-bostiwch asset.management@torfaen.gov.uk

Diwygiwyd Diwethaf: 07/11/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Rheoli Asedau

Ffôn: 01495 742662

E-bost: asset.management@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig