Gwarediadau Tir ac Eiddo Arfaethedig

Mae'n bolisi gan y cyngor i roi cyhoeddusrwydd i warediadau arfaethedig hyd yn oed mewn achosion lle credwn nad oes galw cyffredinol yn y farchnad am yr eiddo.

Mae rhestr o achosion cyfredol lle cytunwyd ar delerau yn amodol ar gontract i'w gweld isod.

Er nad yw'r eiddo yn cael eu marchnata i'r cyhoedd, mae croeso i chi gysylltu â'r tîm rheoli asedau os oes gennych unrhyw ymholiadau am y trafodion arfaethedig a restrir.

Gwarediadau Tir ac Eiddo Arfaethedig
CyfeiriadCynnig
Land rear of Panteg Service Station

Disposal of freehold to owner of business for additional parking space in conjunction with current premises 

Land adjacent 74 Caerwent Road, Croesyceiliog, Cwmbran

Disposal of freehold to owner of adjoining  land for access into new plot

Mai 2024

Diwygiwyd Diwethaf: 08/05/2024
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Rheoli Asedau

Ffôn: 01495 742662

E-bost: asset.management@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig