Gwarediadau Tir ac Eiddo Arfaethedig

Mae'n bolisi gan y cyngor i roi cyhoeddusrwydd i warediadau arfaethedig hyd yn oed mewn achosion lle credwn nad oes galw cyffredinol yn y farchnad am yr eiddo.

Mae rhestr o achosion cyfredol lle cytunwyd ar delerau yn amodol ar gontract i'w gweld isod.

Er nad yw'r eiddo yn cael eu marchnata i'r cyhoedd, mae croeso i chi gysylltu â'r tîm rheoli asedau os oes gennych unrhyw ymholiadau am y trafodion arfaethedig a restrir.

Gwarediadau Tir ac Eiddo Arfaethedig
CyfeiriadCynnig
Site of Ty Gwyn Nursing Home, Fairwater, Cwmbran 

Disposal of freehold interest to Residential Social Landlord for development of affordable housing

Land at Michael Way, Pontypool

Disposal of freehold interest to Residential Social Landlord for development of affordable housing

Land at Forgeside, Blaenavon Disposal of freehold interest in grazing land to existing occupier; use to be restricted to grazing only
Land at Upland House, North Street,  Blaenavon Disposal of freehold interest to owner of adjoining property for garden/parking use
Diwygiwyd Diwethaf: 04/03/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Rheoli Asedau

Ffôn: 01495 742662

E-bost: asset.management@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig