Tir ac Eiddo ar Werth

Oni nodir yn wahanol, cysylltwch â'r Tîm Rheoli Asedau Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen am fanylion pellach am bob un o'r nodweddion a restrir isod, ar rif ffôn 01495 742653 / 742576 / 742662.

Land and Property for Sale
Manylion y Tir / Eiddo ar GaelStatws
   

Hydref 2022

Diwygiwyd Diwethaf: 03/10/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Rheoli Asedau

Ffôn: 01495 742653 / 742576 / 742662

E-bost: asset.management@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig