Tir ac Eiddo i'w Gosod

Oni nodir fel arall, cysylltwch â Thîm Rheoli Asedau Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen i gael manylion pellach ar bob un o'r nodweddion a restrir isod, ar y rhif ffôn 01495 742653.

Tir ac Eiddo i'w Gosod
Cyfeiriad yr Eiddo a Disgrifiad ByrStatws

Cwrs Golff Llanyrafon - Cwrs golff dinesig, 9 twll, Par 3, gyda chlwb ac adeiladau allan amrywiol eraill - ar gyfer yr eiddo yma cysylltwch os gwelwch yn dda â sian.watkins@torfaen.gov.uk

Mynegiant o ddiddordeb erbyn 3 Gorffennaf 2023

Maenor Llanyrafon Cyn-Amgueddfa a Chaffi - Safle 2.6 erw – prif adeilad sy’n 291 metr sgwâr ac adeiladau allanol sy’n gyfanswm o 207 metr sgwâr - ar gyfer yr eiddo yma cysylltwch os gwelwch yn dda â helen.jenkins@torfaen.gov.uk

Mynegiant o ddiddordeb erbyn 3 Gorffennaf 2023
Diwygiwyd Diwethaf: 01/06/2023
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Rheoli Asedau

Ffôn: 01495 742653

E-bost: asset.management@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig