Tir ac Eiddo i'w Gosod

Oni nodir fel arall, cysylltwch â Thîm Rheoli Asedau Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen i gael manylion pellach ar bob un o'r nodweddion a restrir isod, ar y rhif ffôn 01495 742907.

Land and Property for Sale
Cyfeiriad yr Eiddo a Disgrifiad ByrStatws
    
Diwygiwyd Diwethaf: 08/04/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Rheoli Asedau

Ffôn: 01495 742907

E-bost: asset.management@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig