CDLl Newydd i Dorfaen - Rhestr Cyhoeddiadau

Gellir cael rhagor o wybodaeth, cyngor a chopïau papur (gall tâl argraffu / postio a gweinyddu fod yn berthnasol mewn ambell i achos) o'r dogfennau / sylwadau hyn gan y Tîm Polisi a Gweithredu Cynllunio trwy e-bostio (ldp@torfaen.gov.uk) neu ffonio (01633 648039 / 648805).

Gellir gweld y dogfennau ar hyn o bryd hefyd yn y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pŵl, yn ein llyfrgelloedd ym Mlaenafon, Pont-y-pŵl a Chwmbrân, neu eu benthyg trwy apwyntiad, am gyfnod byr, gan y llyfrgelloedd gan ddefnyddio eu ‘Gwasanaeth Ceisio a Chasglu’ (drwy ffonio 01633 647676 neu e-bostio cwmbran.library@torfaen.gov.uk).

Cytundeb Cyflenwi / Proses y Cynllun

Nodiadau Canllaw
Teitl y DdogfenCost (yn cynnwys PaPh)
Cytundeb Cyflenwi ar gyfer Cynllun Datblygu Lleol Newydd Torfaen (CDLl), 2022-2037 £7.85
Cytundeb Cyflenwi - Crynodeb Gweithredol (Saesneg neu Gymraeg) £1.85
Cytundeb Cyflenwi - Fersiwn Hawdd ei Deall (Saesneg neu Gymraeg) £ i’w gadarnhau
Llywodraeth Cymru - Canllawiau ar Gynlluniau Datblygu i Gymunedau (Mai 2022) £10.05
Llywodraeth Cymru - Cynlluniau Datblygu yng Nghymru: Canllaw Cyflym (Mai 2022) £1.85

Nodiadau Canllaw Safleoedd Ymgeisiol

Guidance Notes
Document TitleCost (including P&P)

Methodoleg Asesu Safleoedd Ymgeisiol a’r Gofrestr (Mai 2023)

£11.45

Methodoleg Asesu Safleoedd Ymgeisiol a’r Gofrestr (Mai 2023) - Crynodeb Gweithredol (Saesneg neu Gymraeg)

£3.45

Nodyn Canllaw Cyflwyno Safle Ymgeisiol (Mai 2023)

£4.45

Nodyn Canllaw Cyflwyno Safle Ymgeisiol (Mai 2023) - Crynodeb Gweithredol (Saesneg neu Gymraeg)

£3.05

Nodyn Canllaw Arolwg Ecolegol (Mai 2023)

£4.45

Nodyn Canllaw Arolwg Ecolegol (Mai 2023) - Crynodeb Gweithredol (Saesneg neu Gymraeg)

£1.85

Nodyn Canllaw LANDMAP (Awst 2023) (Saesneg neu Gymraeg)

£1.65

Meini Prawf Asesu Arfarniad o Gynaliadwyedd Safleoedd Ymgeisiol (Awst 2023) (Saesneg neu Gymraeg)

£1.65

Galwad am Safleoedd Ymgeisiol, Cyfarwyddyd Hyfywedd Ariannol (Mai 2023)

£5.25

Galwad am Safleoedd Ymgeisiol, Cyfarwyddyd Hyfywedd Ariannol (Mai 2023) - Crynodeb Gweithredol (Saesneg neu Gymraeg)

£3.45

Canllawiau Cynllunio Atodol Dylunio Safle, Uwchgynllunio a Briff Datblygu (Chwefror 2023) 

£5.65

Canllawiau Cynllunio Atodol Dylunio Safle, Uwchgynllunio a Briff Datblygu (Chwefror 2023) - Crynodeb Gweithredol (Saesneg neu Gymraeg)

£2.05

Gwasanaeth Cyflwyno Safleoedd Ymgeisiol (Awst 2023) (Saesneg neu Gymraeg)

£1.65

Sail y Ffi am y Gwasanaeth Cyflwyno Safleoedd Ymgeisiol (Awst 2023) (Saesneg neu Gymraeg)

£1.65

Gwasanaeth Cyflwyno Safleoedd Ymgeisiol: Ffurflen Cyflwyno Safle Awst 2023 (Saesneg neu Gymraeg)

£1.45

Dogfennau Cefndir/Ategol

Dogfennau Cefndir/Ategol
Teitl y DdogfenCost (yn cynnwys PaPh)
Adroddiad Adolygu Cynllun Datblygu Lleol Torfaen (Ebrill 2018) £14.65
Crynodeb Gweithredol o Adroddiad Adolygu CDL Torfaen (Saesneg neu Gymraeg) £2.85
Asesiad o Farchnad Tai Lleol Torfaen (2020) £5.05

Asesiad Ynni Adnewyddadwy a Charbon Isel Torfaen, Hydref 2020

£76.85

 

Asesiad Ynni Adnewyddadwy a Charbon Isel Torfaen, Hydref 2020 - Cynllun Cyfleoedd Ynni Torfaen

£1.55

Asesiad Ynni Adnewyddadwy a Charbon Isel ar gyfer Torfaen – Crynodeb Gweithredol

£3.95

Asesiad Ynni Adnewyddadwy a Charbon Isel Torfaen, Hydref 2020 - Crynodeb Annhechnegol

£4.55

Astudiaeth Sensitifrwydd a Chapasiti i Ddatblygu Ynni Adnewyddadwy (Hydref 2021)

 £76.95
Crynodeb o Astudiaeth Sensitifrwydd a Chapasiti i Ddatblygu Ynni Adnewyddadwy (Hydref 2021)  (Saesneg neu Gymraeg) £3.55
Asesiad Aneddiadau Cynaliadwy (Awst 2023) £15.45
Asesiad Aneddiadau Cynaliadwy (Awst 2023) - Crynodeb Gweithredol (Saesneg neu Gymraeg) £2.05
CD o’r dogfennau
Teitl y DdogfenCost (yn cynnwys PaPh)
CD o unrhyw rhai / yr holl ddogfennau uchod £7.65
Diwygiwyd Diwethaf: 25/04/2024
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Polisi a Gweithredu Cynllunio

Ffôn: 01633 648039 / 648140

Ebost: ldp@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig