Talu ffi rheoli adeiladu

Dulliau Talu

Fe allwch dalu ar lein. Defnyddiwch rif cyfeirnod eich cais neu’r cyfeiriad lle mae’r gwaith yn cael ei gwblhau fel cyfeirnod.

Neu, fe allwch dalu drwy

  • Gerdyn debyd/credyd dros y ffôn ar 01633 647300
  • Siec – Pob siec yn daladwy i: Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Sylwer

  • Ni ddylech anfon arian parod drwy’r post
  • Er mwyn dilysu’r cais, rhaid talu’r ffi berthnasol gyda’r cais
Diwygiwyd Diwethaf: 04/11/2020
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Rheoli Adeiladu

Ffôn: 01633 647300

Ebost: buildingcontrol@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig