Cymorth Gyda Gwaith Cartref

Mae holl lyfrgelloedd Torfaen yn cynnig cymorth gwaith cartref ac yn darparu amgylchedd diogel a chyfforddus lle gall plant gwrdd â ffrindiau a defnyddio adnoddau'r llyfrgell i'w helpu gyda'u hastudiaethau. 

Mae mynediad i'r rhyngrwyd, cyfleusterau argraffu a llungopïau ar gael yn rhad ac am ddim, yn ogystal ag ystod eang o lyfrau gwybodaeth a man astudio. 

Mae staff y llyfrgell wrth law i gynnig cyngor ac arweiniad lle bo angen. Ni fyddwn yn gwneud eich gwaith cartref drosoch, ond byddwn yn barod i'ch helpu i wneud eich gorau!

Diwygiwyd Diwethaf: 01/02/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Llyfrgelloedd Torfaen

Ffôn: 01633 647676

E-bost: cwmbran.library@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig