Plant & Phobl Ifanc

Mae gan bob llyfrgell adran llyfrau plant sy’n olau a chroesawgar gyda llyfrau straeon i bob oed a llyfrau gwybodaeth i helpu gyda gwaith cartref a hamdden.

Mae ceisiadau am eitemau i rai dan 16 oed am ddim ac nid oes taliadau os byddwch yn anghofio dod â’ch llyfr yn ôl ar amser!

  • AM DDIM – ffuglen, ffeithiol, comics, nofelau graffig a llyfrau sain
  • AM DDIM – defnyddio cyfrifiadur a’r rhyngrwyd
  • AM DDIM – help gyda gwaith cartref ac argraffu
  • AM DDIM – e-lyfrau
  • Grwpiau llyfrau, digwyddiadau a gweithgareddau yn y llyfrgell
  • Her Ddarllen yr Haf
  • Staff llyfrgell cyfeillgar, cymwynasgar
  • Rhywle diogel i gyfarfod â ffrindiau

Dewch i’n gweld ni’n fuan!

Diwygiwyd Diwethaf: 01/02/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Llyfrgelloedd Torfaen

Ffôn: 01633 647676

E-bost: cwmbran.library@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig