Gwell gyda llyfrau

Gwell gyda chynllun Llyfrau yn darparu hunan gymorth lyfrau i blant a phobl ifanc i'w helpu i ymdrin â materion emosiynol ac yn rhoi arweiniad ychwanegol.

Mae'r llyfrau yn cynnwys pynciau fel:

  • profedigaeth
  • ysgariad 
  • bwlio
  • hunan-barch isel
  • iselder
  • Glasoed
  • Dicter

Mae ymchwil wedi dangos effeithiolrwydd y llyfrau hunan-gymorth o ansawdd uchel.

Gall plant a phobl ifanc yn arbennig yn ei chael yn anodd i siarad am eu hemosiynau. Gall darllen llyfr helpu i ddeall eu teimladau ac yn rhoi cyngor ar sut i ymdopi nhw.

Mae yna hefyd lyfrau ar gael i helpu arwain rhieni a gwarcheidwaid.

Diwygiwyd Diwethaf: 01/02/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Llyfrgelloedd Torfaen

Ffôn: 01633 647676

E-Bost: cwmbran.library@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig