Canolfannau Croeso

Mae staff cyfeillgar y ganolfan groeso wrth law â chyfoeth o wybodaeth leol i'ch helpu i fanteisio i'r eithaf ar eich arhosiad yn Nhorfaen. Mae'r ganolfan wedi'i lleoli yng Nghanolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon ac mae'n cynnig ystod eang o daflenni am lety ac atyniadau lleol.

Am ragor o wybodaeth, ewch  i wefan Visit Blaenavon

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Canolfan Croeso Blaenafon

Ffôn: 01495 742333

E-bost: blaenavon.tic@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig