Siarter Gwent ar gyfer Gweithio Gyda'n Gilydd

Cynhyrchwyd Siarter Gwent gan bobl ag anableddau dysgu o bob rhan o Went. Cefnogwyd y gwaith gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen. Rydym yn datblygu cynllun gweithredu ar sail pob un o feysydd y Siarter er mwyn cyflawni'r canlyniadau y mae pobl yn dweud wrthym eu bod yn eu gwerthfawrogi.

Mae Siarter Gwent yn disodli Strategaeth Anabledd Dysgu Gwent 2012 i 2017.

Lawr lwythwch gopi o Siarter Gwent ar gyfer Gweithio Gyda’n Gilydd yma.

Diwrnod Da

Cyd-gynhyrchwyd adroddiad Diwrnod Da gan bobl ag anableddau dysgu, gofalwyr, rhieni a staff er mwyn ail-ddylunio Cyfleoedd Dydd yn Nhorfaen.

Mae'r adroddiad yn cynnwys syniadau a chynllun gweithredu ar gyfer newid yn seiliedig ar dystiolaeth a ddarganfuwyd yn sgil ymchwil y tîm.

Lawr lwythwch gopi o'r adroddiad Diwrnod Da yma.

Gellir gwel Canlyniadau arolwg Diwrnod Da yma.

Lawr lwythwch copi o Diwrnod Da – Adroddiad Diwedd Prosiect yma.

Diwygiwyd Diwethaf: 20/10/2021
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Galw Torfaen

Ffôn: 01495 762200

E-bost: your.call@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig