Cynorthwywyr y Gwasanaeth Chwarae

Cyfleoedd i bobl ifanc rhwng 13 a 15 oed i ddod yn Gynorthwywyr Chwarae. Dyma'r elfen gyntaf o wirfoddoli gyda'r Gwasanaeth Chwarae sy'n grymuso pobl ifanc i ddysgu sgiliau newydd ac ennill profiad gwaith sylfaenol. Byddwch yn dod yn rhan o dîm sy'n cynllunio a chyflwyno cyfleoedd chwarae diogel ac ysgogol o fewn darpariaeth chwarae gymunedol.

*Nodwch os gwelwch yn dda na thelir treuliau gyda’r swydd a bydd cefnogaeth lawn ar gael yn ystod yr hyfforddiant ac o fewn y ddarpariaeth.

*Nodwch y bydd ffurfwisg yn cael ei darparu a rhaid ei gwisgo bob amser.

Cofrestrwch eich diddordeb isod.

Diwygiwyd Diwethaf: 09/06/2020
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Tîm Chwarae

Ffôn: 01495 742951

Nôl i’r Brig