Cynorthwywyr y Gwasanaeth Chwarae

Cyfleoedd i bobl ifanc rhwng 13 a 15 oed i ddod yn Gynorthwywyr Chwarae. Dyma'r elfen gyntaf o wirfoddoli gyda'r Gwasanaeth Chwarae sy'n grymuso pobl ifanc i ddysgu sgiliau newydd ac ennill profiad gwaith sylfaenol. Byddwch yn dod yn rhan o dîm sy'n cynllunio a chyflwyno cyfleoedd chwarae diogel ac ysgogol o fewn darpariaeth chwarae gymunedol.

*Nodwch os gwelwch yn dda na thelir treuliau gyda’r swydd a bydd cefnogaeth lawn ar gael yn ystod yr hyfforddiant ac o fewn y ddarpariaeth.

*Nodwch y bydd ffurfwisg yn cael ei darparu a rhaid ei gwisgo bob amser.

Cofrestrwch eich diddordeb isod.

Os ydych am i'r adroddiad hwn gael ei gofnodi yn erbyn eich proffil cwsmer, a fyddech cystal â naill ai mynd ati i greu cyfrif trwy glicio 'cofrestru nawr' neu nodwch eich manylion presennol os oes eisoes gennych gyfrif. Fel arall, os byddai'n well gennych barhau heb fewngofnodi, cliciwch 'cyflwyno adroddiad yn ddienw’.

SYLWER: Os nad yw’r ffurflen isod yn ymddangos, ac os ydych wedi dewis 'cytuno' ar y faner cwcis, cliciwch ‘diweddaru’ i ail lwytho’r dudalen. Os wnaethoch chi glicio 'anghytuno' ar y faner cwcis, yn anffodus ni fydd y ffurflen yn llwytho. A fyddech cystal â golygu eich dewis gan ddefnyddio’r eicon preifatrwydd ar waelod y sgrin neu ddefnyddio’r fersiwn arall o’r ffurflen

Diwygiwyd Diwethaf: 18/08/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Tîm Chwarae

Ffôn: 01495 742951

Nôl i’r Brig