Riportio Twyll Budd-daliadau

Mae’r ffurflen hon yn gadael i chi gyfeirio achos o amheuaeth o dwyll yn uniongyrchol at y Tîm Cydymffurfiaeth.

Cyn i chi wneud hynny, meddyliwch yn ofalus am y canlynol:

  • Allai’r sawl yr ydych yn eu hamau fod yn ymddwyn yn iawn yn llygaid y gyfraith?
  • Ydych chi wir yn credu bod rhywun yn twyllo?

Os ydych chi, rhowch gymaint o wybodaeth â phosib os gwelwch yn dda.

 


 

  • Manylion yr un yr ydych yn ei riportio
  • Enw
  • Cyfeiriad
  • Manylion ei gar / ei char

 

Diwygiwyd Diwethaf: 09/06/2020
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Tîm Gofal Cwsmeriaid

Ffôn: 01495 766430

E-bost: revs&bens@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig