Cynllunio Digwyddiad

Os ydych yn bwriadu trefnu digwyddiad mawr yn yr awyr agored yn Nhorfaen, gall Grŵp Cynghori ar Ddiogelwch Digwyddiadau (ESAG) roi cyngor ar agweddau diogelwch a'r trefniadau ar gyfer trefnu'r digwyddiad.

I roi gwybod i'r ESAG am eich digwyddiad, llenwch y ffurflen isod. Bydd aelodau perthnasol o ESAG yn asesu'r wybodaeth a dderbyniwyd ac os bydd angen, byddant yn eich hysbysu o'r camau y dylech eu cymryd ar gyfer cynllunio eich digwyddiad.

Os ydych am i'r adroddiad hwn gael ei gofnodi yn erbyn eich proffil cwsmer, a fyddech cystal â naill ai mynd ati i greu cyfrif trwy glicio 'cofrestru nawr' neu nodwch eich manylion presennol os oes eisoes gennych gyfrif. Fel arall, os byddai'n well gennych barhau heb fewngofnodi, cliciwch 'cyflwyno adroddiad yn ddienw’.

SYLWER: Os nad yw’r ffurflen isod yn ymddangos, ac os ydych wedi dewis 'cytuno' ar y faner cwcis, cliciwch ‘diweddaru’ i ail lwytho’r dudalen. Os wnaethoch chi glicio 'anghytuno' ar y faner cwcis, yn anffodus ni fydd y ffurflen yn llwytho. A fyddech cystal â golygu eich dewis gan ddefnyddio’r eicon preifatrwydd ar waelod y sgrin neu ddefnyddio’r fersiwn arall o’r ffurflen

Diwygiwyd Diwethaf: 18/08/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Grŵp Cynghori ar Ddiogelwch Torfaen

FFôn: 01633 647617

Ebost: SAG@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig