Cymorth i Fyfyrwyr

Cyllid Myfyrwyr Cymru, sydd wedi eu lleoli yng Nghyffordd Llandudno, sydd bellach yn gyfrifol am brosesu, asesu a thalu’r  holl geisiadau am gyllid myfyrwyr yn cynnwys Lwfans Myfyrwyr Anabl.

I gael y manylion yn llawn am sut i fynd ati i wneud cais am gyllid myfyrwyr ewch i www.studentfinancewales.co.uk

Os oes gennych ymholiadau ynglŷn â’ch cyfrif cyllid myfyrwyr, dylech nawr gysylltu â Chyllid Myfyrwyr Cymru ar 0300 200 4050.

Mae tudalen CMC ar Facebook a thudalennau CMC arTwitter hefyd yn rhoi gwybodaeth a diweddariadau rheolaidd.

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Cyllid Myfyrwyr Cymru

Ffôn: 0300 200 4050

Nôl i’r Brig