Cyrsiau Sy'n Dechrau'n Fuan

Dysgu Oedolion yn y Gymuned yn Nhorfaen | Haf 2024

Rydym yn ymfalchio mewn cyflenwi gwersi o ansawdd sy'n ddifyr ac yn rhoi mwynhad i'n dysgwyr.

Fel arall, cysylltwch â'n llinell gymorIau ar 01633 647647, lle bydd aelod o'n tîm yn falch o helpu.

Lleoliad: CR = CAG Croesyceiliog, PS = Y Pwerdy, SE = CAG Pontypool (Settlement)

Diwrnodau Gwybodaeth am Gyrsiau 2024/25

Galwch heibio i un o'n digwyddiadau cyngor ac arweiniad i gael gwybod mwy am ein:

Dydd Mercher 19 Mehefin 2024

16:00 - 18:30

Canolfan Addysg Gymunedol Croesyceiliog, The Highway, Croesyceiliog NP44 2HF

Dydd Mercher 3 Gorffennaf

16:00 - 18:30

Y Pwerdy, Blenheim Road, St Dials, Cwmbran, NP44 4SY
 Teitl y Cwrs  Ffi

Gwella'ch Saesneg

Ymunwch unrhyw bryd

Am Ddim*

Gwella'ch Mathemateg

Ymunwch unrhyw bryd

Am Ddim*

Llythrennedd Digidol

Ymunwch unrhyw bryd

Am Ddim* 

Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill

Ymunwch unrhyw bryd

Am Ddim*

Cymwysterau a Sgiliau Cyflogaeth

 Qualifications

 

Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu CITB

SE

I fynegi diddordeb ym mhrofion cerdyn y Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu neu i holi ymhellach, gallwch gysylltu â thîm Dysgu Oedolion yn y Gymuned Torfaen dros y ffôn ar 01633 647647 neu anfon neges e-bost i course.enq@torfaen.gov.uk

 

Dyfarniad Lefel 1 Iechyd a Diogelwch mewn Amgylchedd Adeiladu

SE

I fynegi diddordeb ym mhrofion cerdyn y Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu neu i holi ymhellach, gallwch gysylltu â thîm Dysgu Oedolion yn y Gymuned Torfaen dros y ffôn ar 01633 647647 neu anfon neges e-bost i course.enq@torfaen.gov.uk

 

Dyfarniad Lefel 2 mewn Atal a Rheolaeth Heintiau ar gyfer Ymarferwyr Triniaethau Arbennig

SE

I fynegi diddordeb ym mhrofion cerdyn y Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu neu i holi ymhellach, gallwch gysylltu â thîm Dysgu Oedolion yn y Gymuned Torfaen dros y ffôn ar 01633 647647 neu anfon neges e-bost i course.enq@torfaen.gov.uk

CodTeitlLleoliadDyddDyddiad DechrauAmser DechrauAmser GorffennafHydFfi
Dyfarniad Lefel 2 Mewn Hanfodion Cymorth Cyntaf

DGP019

Dyfarniad Lefel 2 Mewn Hanfodion Cymorth Cyntaf

PS

Mer

12/06/24

09:00

16:30

Sesiwn Un

Am Ddim

DGC037

Dyfarniad Lefel 2 Mewn Hanfodion Cymorth Cyntaf

CR

Gw

12/07/24

09:00

16:30

Sesiwn Un

Am Ddim

Lefel 3 Cymorth Cyntaf Pediatrig Brys

DGC034

Lefel 3 Cymorth Cyntaf Pediatrig Brys

CR

Gw

07/06/24

09:00

16:30

Sesiwn Un

Am Ddim

DGP020

Lefel 3 Cymorth Cyntaf Pediatrig Brys

PS

Ll

29/07/24

09:00

16:30

Sesiwn Un

Am Ddim

Adfywio'r Galon

DGP017

Adfywio'r Galon

PS

Me

29/05/24

10:00

12:00

Sesiwn Un

Am Ddim

DGC035

Adfywio'r Galon

CR

Ll

17/06/24

10:00

12:00

Sesiwn Un

Am Ddim

DGS008

Adfywio'r Galon

SE

Gw

05/07/24

10:00

12:00

Sesiwn Un

Am Ddim

Cymorth bywyd sylfaenol pediatrig a'r defnydd o AED 

DGS009

Cymorth bywyd sylfaenol pediatrig a'r defnydd o AED

SE

Gw

05/07/24

13:00

15:00

Sesiwn Un

Am Ddim

Lluosi

Mae Lluosi yn rhaglen newydd a ariennir gan Lywodraeth y DU i helpu oedolion i wella eu sgiliau rhifedd.

I bwy mae’r rhaglen?

Mae ein cyrsiau Lluosi am ddim i unrhyw un dros 19 oed sy'n byw ym Mwrdeistref Sirol Torfaen, nad oes ganddynt TGAU gradd C neu gyfwerth mewn Mathemateg. Os ydych chi'n awyddus i roi hwb i’ch hyder mewn rhifedd, yn eich cartref neu yn y gwaith, mae Tîm Lluosi Torfaen yma i helpu. Ariennir y prosiect drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU.

CodCourse Teitl LleoliadDyddDyddiad DechrauAmser DechrauAmser GorffennafHydFfi

MMC014

Sgiliau Rhifedd

CAG Croesyceiliog

Iau

Ymunwch unrhyw bryd

09:30

11:30

Parhaus 

Am Ddim

MMA064 Ffit a Rhifau Deuluoedd Fairwater Leisure Centre Ma 06/06/24 17:00 18:00 7 Sesiwns Am Ddim
MMA061

Academi Cegin Lluosi | Coginio ar Gyllideb

The Council House, Ventnor Road  Gw 07/06/24 12:00 14:30 6 Wyth. Am Ddim
MMA063

 Cinio a Gemau Ymennydd

TLC Church Ma 25/06/24 12:00 13:30 3 Wyth. Am Ddim
MMA067

Brecwast a Gemau Ymennydd

Threepenny Bit Gw 28/06/24 10:00 12:00 3 Wyth. Am Ddim

 Fford o Fwy a Hamdden 

Lifestyle and leisure courses

CodTeitlLleoliadDyddDyddiad DechrauAmser DechrauAmser GorffennafHyd Ffi
Cerameg a Crochenwaith  

FAC151

Cerameg a Crochenwaith

CR

Ma

18/06/24

13:15

15:15

5 wyth.

£42.50

FAC152 Cerameg a Crochenwaith CR Ma 18/06/24 18:30 20:30 5 wyth. £42.50
FAC153 Cerameg a Crochenwaith - Uwch CR Me 19/06/24 13:15 15:15 5 wyth. £42.50
FAC154 Cerameg a Crochenwaith CR Ia 20/06/24 19:00 21:00 5 wyth. £42.50
FAC086 Cerameg a Crochenwaith Gweithdy CR Sa 15/06/24 10:00 15:00 Sesiwn Un £27.25
FAC155 Cerameg a Crochenwaith CR Me 26/06/24 18:30 20:30 4 wyth. £34.00
FAC088 Cerameg a Crochenwaith Gweithdy CR Sa 20/07/24 10:00 15:00 Sesiwn Un £27.25
Yr Hyb Gwnïo
FAS020 Yr Hyb Gwnïo SE Ia 27/06/24 12:30 16:30 Sesiwn Un £17.00
FAS021 Yr Hyb Gwnïo SE Ia 18/07/24 12:30 16:30 Sesiwn Un £17.00
Turnio Pren
FAC087 Turnio Pren Ysgol Dydd CR Sa 15/06/24 10:00 15:00 Sesiwn Un £40.35
FAC089 Turnio Pren Ysgol Dydd CR Sa 20/07/24 10:00 15:00 Sesiwn Un £40.35
Gweithdy Celf Cerrig Man
FAC158 Gweithdy Celf Cerrig Man CR Sa 20/07/24 10:00 14:00 Sesiwn Un £25.00

Cyrsiau Coginio 

Archwilichwahanol ddiwylliannay a'u bwyd traddodiadol drwy eincyrsiau coginio byd-eang.  Dysgwch am ddewisiadau bewyd da, bwydydd iach, cydbwyso eich diet a choginio cost-effeithiol.  Rhowch gynnig ar bobi eich bara a'ch cacennau eich hun a'u haddurno i greu argraff ar eich teulu a'ch ffrindiau.

Lifestyle and leisure courses

CodTeitlLleoliadDyddDyddiad DechrauAmser DechrauAmser GorffennafHyd Ffi
Ysbrydoliaeth Asiaidd
FAC122 Ysbrydoliaeth Asiaidd CR Me 19/06/24 18:30 20:30 4 wyth. £40.50**
**Cynhwysion ar gyfer y sesiwn gyntaf yn gynwysedig.
Dydd Pobi Bara

FAC123

Dydd Pobi Bara

CR

Ma

16/07/24

10:30

15:00

Sesiwn Un

£27.13*

 *Cynhwysion wedi'u cynnwys.

Coginio Indiaidd
FAC147 Coginio Indiaidd - Prydau Indiaidd - Seigiau Ochr CR Ia 06/06/24 18:00 20:30 3 wyth. £38.38**
FAC148 Coginio Indiaidd - Coginio Indiaidd - Prif Brydau Indiaidd CR Ia 27/06/24 18:00 20:30 3 wyth. £38.38**

**Cynhwysion ar gyfer y sesiwn gyntaf yn gynwysedig.

Coginio Eidaleg
FAC120 Bwyd Eidalaidd Hawdd CR Ma 18/06/24 18:30 20:30 4 wyth. £40.50**

**Cynhwysion ar gyfer y sesiwn gyntaf yn gynwysedig.

Coginio Mecsicanaidd
FAC121 Coginio Mecsicanaidd CR Me

19/06/24

10:30 12:30 4 wyth. £40.50**

*Cynhwysion wedi'u cynnwys.

**Cynhwysion ar gyfer y sesiwn gyntaf yn gynwysedig.

Crwst a Byns
FAC130 Crwst a Byns CR Sa 15/06/24 10:00 14:30 Sesiwn Un £27.13*
*Cynhwysion wedi'u cynnwys.
Pasteiod Perffaith

FAC124

Pasteiod Perffaith

CR

Me

17/07/24

10:30

14:30

Sesiwn Un

£25.00*

*Cynhwysion wedi'u cynnwys.

Coginio Sbaeneg
FAC159 Coginio Sbaeneg CR Ma 11/06/24 10:30 13:30 Sesiwn Un £20.75
*Cynhwysion wedi'u cynnwys.
Danteithion Llysieuol
FAC119 Danteithion Llysieuol CR Ma 18/06/24 10:30 12:30 4 wyth. £40.50**
**Cynhwysion ar gyfer y sesiwn gyntaf yn gynwysedig.
Danteithion Melys
FAC156 Danteithion Melys CR Ia 13/06/24 10:00 12:30 4 Wyth. £50.00**
**Cynhwysion ar gyfer y sesiwn gyntaf yn gynwysedig.

 Addysg Gyffredinol

CodTeitlLleoliadDyddDyddiad DechrauAmser DechrauAmser GorffennafHyd Ffi
DIY
FGC007

Dodrefn Pecyn

CR Ll 01/07/24 10:00 15:00 1 Sesiwn £28.35
FGC008 Peintio CR Ll a Ma 03/06/24 10:00 14:00 2 Sesiwn £55.36
FGC009 Papuro CR Ll a Ma 10/06/24 10:00 14:00 2 Sesiwn £55.36
FGC010 Adeiladu Silffoedd CR Ll 17/06/24 10:00 14:30 1 Sessiwn £25.52
Diwygiwyd Diwethaf: 28/05/2024
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Torfaen Adult Community Learning

Ffôn: 01633 647647

Nôl i’r Brig