Cyrsiau Sy'n Dechrau'n Fuan

Dysgu Oedolion yn y Gymuned yn Nhorfaen| Tymor y Gwanwyn 2022

Rydym yn ymfalchio mewn cyflenwi gwersi o ansawdd sy'n ddifyr ac yn rhoi mwynhad i'n dysgwyr.

Gall ein tiwtoriaid ymroddgar rannu eu profiadau o arbenigrwydd a phrofiad gyda chi, gan eich ysbrydoli i fynd a'ch sgiliau i'r lefel nesaf.

Mae llawer o'n dysgwyr yn cael cyflawniad mawr mewn parhau i ddysgu, sy'n galluogi ffocws, neu roi profiad newydd i chi eu rhannu gyda'ch ffrindiau a'ch teulu, ynghyd a rhoi teimlad braf o gyflawni.

I ddarganfod mwy o wybodaeth am gwrs, dewiswch y teitl cwrs isod lle gallwch chi hefyd gofrestru'ch diddordeb.

Fel arall, cysylltwch â'n llinell gymorth ar 01633 647647, lle bydd aelod o'n tîm yn falch o helpu.

Lleoliad: CR = CAG Croesyceiliog, PS = Y Pwerdy, PP = CAG Pontypool (The Settlement)

Dydd: L = Dydd Llun, Ma = Dydd Mawrth, Me = Mercher, Ia = Dydd Iau, G = Dydd Gwener, Sa = Dydd Sadwrn

Sgiliau Hanfodol

Mae angen sgiliau hanfodol i lwyddo mewn gwaith, dysgu a bywyd. Dyna'r cerrig sarn sy'n ei gwneud yn haws dysgu sgiliau eraill.

Beth bynnag yw eich pwynt cychwyn, gallwn helpu.

Mae gennym fwy na 50 o gyrsiau ddyd a gyda'r nos yn rhedeg ledled Torfaen. Ymunwch ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn. Ffoniwch i ddod o hyd i gwrs sy'n iawn i chi 01633 647647.  

 Cymhwyster

Qualifications
CodTeitlLleoliadDyddDyddiadAmser DechrauAmser DiweddHyd Ffi
Cyflwyniad i Gynorthwywyr Addysg
SEC021  Cyflwyniad i Gynorthwywyr Addysg CR Maw  07/03/2023  19:00 21:00  8 Wyth. AM DDIM
SES035 Cyflwyniad i Gynorthwywyr Addysg  PP Mer 08/03/2023  09:30  11:30  8 Wyth. AM DDIM
Addysg a Hyffordiant (EATs) - Highfields
DGS004 Addysg a Hyffordiant (EATs) - Highfields PP Iau 20/10/2022 18:00 21:00 15 Wyth. £175.95
Sgiliau TG - British Computer Society (BCS) 
 DIS002  Sgiliau TG  PP  Maw  14/03/2023  18:30  20:30  15 Wyth.  £99.75
 DIP002  Sgiliau TG  PS  Mer  15/03/2023  19:00  21:00  15 Wyth.  £99.75
Construction Skills Certification Scheme (CSCS) 

Cyrsiau Iaith

Cyfle i archwilio sgiliau iaith newydd neu wella'r sgiliau iaith sydd gennych eisoes.  rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau p'un a ydych yn dysgu am hwyl neu i wella eich gwyliau a'ch teithiau dramor.

Languages
CodTeitlLleoliadDyddDyddiadAmser DechrauAmser DiweddHyd Ffi
Frangeg - Dechreuwyr Blwyddyn 1
FLC011 Frangeg - Dechreuwyr Blwyddyn 1 - Parhad CR Llu 06/02/2023 19:00 21:00 15 Wyth. £130.50
FLP002 Frangeg - Dechreuwyr Blwyddyn 1 - Parhad PS Mer 08/02/2023 10:00 12:00 15 Wyth. £130.50
Almaeneg - Dechreuwyr Blwyddyn 1
FLC012 Almaeneg - Dechreuwyr Blwyddyn 1 - Parhad CR Maw 07/02/2023 19:00 21:00 15 Wyth. £130.50
Sbaeneg - Dechreuwyr Blwyddyn 1
FLC008 Sbaeneg - Dechreuwyr Blwyddyn 1 - Parhad CR Maw 07/02/2023 18:30 20:30 15 Wyth. £130.50
Sbaeneg - Dadleuon Blwyddyn 2/3 
FLC010 Sbaeneg - Dadleuon Blwyddyn 2/3 - Parhad CR Mer 01/02/2023 19:00 21:00 15 Wyth. £130.50
Sbaeneg - Blwyddyn 4/5 Canolradd
FLC007 Sbaeneg - Blwyddyn 4/5 Canolradd - Parhad CR Maw 31/01/2023 10:00 12:00 15 Wyth. £130.50
Sbaeneg - Blwyddyn 6 - Gwella ar Lefel Canolradd
FLC009 Sbaeneg - Blwyddyn 6 - Gwella ar Lefel Canolradd - Parhad CR Mer 01/02/2023 10:00 12:00 15 Wyth. £130.50

Ffordd o Fyw a Hamdden

Cyrsiau Celf a Chrefft

Darganfyddwch eich ochr greadigol trwy ymuni ag un o'n cyrsiau celf a chrefft. Dewch i brofi'r pleser o ddylunio, creu a gwneud gwrthyrychau a llaw i chi'ch hun neu fel rhodd i aelodau'r teulu a ffrindiau.

CodTeitlLleoliadDyddDyddiadAmser DechrauAmser DiweddHydFfi
Cerameg a Crochenwaith
FAC057 Cerameg a Crochenwaith CR Maw 07/02/2023 13:15 15:15 15 Wyth. £130.50
FAC058 Cerameg a Crochenwaith CR Maw 07/02/2023 18:30 20:30 15 Wyth. £130.50
FAC059 Cerameg a Crochenwaith - Uwch CR Mer 08/02/2023 13:15 15:15 15 Wyth. £130.50
FAC065 Cerameg a Crochenwaith CR Iau 09/02/2023 19:00 21:00 15 Wyth. £130.50
FAC055 Gweithdy Cerameg a Crochenwaith CR Sad 21/01/2023 10:00 15:00 15 Wyth. £27.25
FAC071 Cerameg - Cenin Pedr CR Sad 18/02/2023 10:00 15:00 1 Dydd £27.25
FAC075 Cerameg - Celtaidd Teils CR Sad 18/03/2023 10:00 15:00 1 Dydd £27.25
Ffasiwn a Thecstilau
FAS010 Gwneud Dillad i Ddechreuwyr PP Llu 13/02/2023 19:00 21:00 15 Wyth. £130.50
FAS012 Gwneud Dillad i Wellhawyr PP Mer 08/02/2023 19:00 21:00 15 Wyth. £130.50
FAS011 Sgiliau Gwneud Dillad Uwch PP Maw 07/02/2023 19:00 21:00 15 Wyth. £130.50
FAC062 Sgiliau Gwneud Dillad Uwch CR Mer 25/01/2023 10:00 12:00 15 Wyth. £130.50
FAC068 Gwneud Dillad i Bawb CR Mer 01/02/2023 13:00 15:00 15 Wyth. £130.50
FAC021 Gwnio i Bawb CR Iau 02/02/2023 18:30 20:30 15 Wyth. £130.50
FAC053 Gwneud a Thrwsio - Uwchgylchu Dillad CR Gwe 20/01/2023 10:00 14:00 1 Dydd £17.00
FAS013 Y Canolbwynt Gwnio PP Iau 26/01/2023 13:00 17:00 1 Dydd £17.00
FAS014

Y Canolbwynt Gwnio

PP Iau 02/03/2023 13:00 17:00 1 Dydd £17.00
FAS015 Y Canolbwynt Gwnio PP Iau 30/03/2023 13:00 17:00 1 Dydd £17.00
Gemwaith
FAC063 Gemwaith Arian a Chopr - Dechreuwyr CR Mer 25/01/2023 19:00 21:00 15 Wyth. £130.50
FAC066 Gemwaith Arian a Chopr - Gallu Cymysg CR Iau 26/01/2023 19:00 21:00 15 Wyth. £130.50
FAS008 Gemwaith Gwifrau - Gwneud Anrheg Nadolig PP Sad 03/12/2022 10:00 14:00 1 Dydd £23.00
FAS021 Uwchgylchu gemwaith - Breichladau gleiniog syml PP Sad 04/03/2023 10:00 14:00 1 Dydd £23.00
FAC074 Gwneud Gemwaith Gwifrau CR Gwe 03/03/2023 10:00 12:30 5 Wyth. £64.63
Gwneud
FAP010 Darluniau Celf Cerrig PS Sad 04/02/2023 10:00 14:00 1 Dydd £25.00
FAC067 Ailddylunio ac Ailddychmygu - Uwchgylchu Dodrefn CR Gwe 27/01/2023 10:00 12:30 4 Wyth. £54.00
FAC077 Ailddylunio ac Ailddychmygu - Uwchgylchu Dodrefn CR Sad 18/03/2023 10:00 14:00 1 Dydd £27.00
Turnio Pren
FAC038 Turnio Pren CR Llu 09/01/2023 09:30 12:00 12 Wyth. £171.60
FAC039 Turnio Pren CR Llu 09/01/2023 13:00 15:30 12 Wyth. £171.60
FAC040 Turnio Pren CR Llun 16/01/2023 18:30 21:00 12 Wyth. £171.60
FAC041 Turnio Pren CR Maw 10/01/2023 09:30 12:00 12 Wyth. £171.60
FAC042 Turnio Pren CR Maw 10/01/2023 13:00 15:30 12 Wyth. £171.60
FAC043 Turnio Pren CR Maw 10/01/2023 18:30 21:00 12 Wyth. £171.60
FAC056 Turnio Pren CR Sad 21/01/2023 10:00 15:00 1 Dydd £40.35
FAC072 Turnio Pren CR Sad 18/02/2023 10:00 15:00 1 Dydd £40.35
FAC076 Turnio Pren CR Sad 18/03/2023 10:00 15:00 1 Dydd £40.35

Cyrsiau Coginio

Archwiliwch wahanol ddiwylliannau a'u bwyd traddodiadol drwy ein cyrsiau coginio byd-eang.  Dysgwch am ddewisadau bwyd da, bwyddydd iach, cydbwyso eich diet a choginio cost-effeithiol. Rhowch gynnig ar bobi eich bara a'ch cacennau eich hun a'u haddurno i greu argraff ar eich teulu a'ch ffrinidau.

CodTeitlLleoliadDyddDyddiadAmser DechrauAmser DiweddHydFfi
Coginio  
FAP004  Addurno Cacennau a Chrefftau Siwgr PS  Llu 16/01/2023   19:00 21:00   10 Wyth.  £86.50
FAC052  Addurno Cacennau a Chrefftau Siwgr CR  Iau  19/01/2023  10:00 12:00  10 Wyth.   £86.50
Ffefrynnau'r Gaeaf
FAC096 Ffefrynnau'r Gaeaf CR Ma 24/01/2023 10:30 12:30 4 Wyth. £40.50
Byd y Sbeis: Coginio Indiaiadd 
FAC050 

Byd y Sbeis: Coginio Indiaiadd

 CR Mer  25/01/2023  18:30  20:30  4 Wyth.   £40.50
Gwres Melys: Coginio Jamaicaidd 
FAC100

Gwres Melys: Coginio Jamaicaidd

CR Maw 24/01/2023 18:30 20:30 4 Wyth. £40.50
FAC051 

Gwres Melys: Coginio Jamaicaidd

 CR  Iau 26/01/2023  18:30 20:30   4 Wyth.  £40.50
Coginio Seiliedig ar Blanhigion 
FAC054

Coginio Seiliedig ar Blanhigion

CR Gwe 27/01/2023 10:30 14:30 1 Dydd £20.75
Canllaw Dechreuwyr i Addurno Cacennau
FAP005 Canllaw Dechreuwyri Addurno Cacennau Cyfleoedd cofrestru PS Sad 04/02/2023 10:00 13:00 1 Dydd £20.75
Diwrnod Pobi Bara
FAC099 Diwrnod Pobi Bara CR Sad 18/02/2023 10:30 15:00 1 Dydd £27.13
Pasteiod Perffaith 
 FAC097 Pasteiod Perffaith  CR  Maw  07/03/2023  10:30  12:30  4 Wyth. £40.50 
 Blas ar Gymru
 FAC105 Blas ar Gymru  CR  Mer  08/03/2023  18:30  20:30  4 Wyth.  £40.50
 Bwyd Stryd
 FAC098 Bwyd Stryd  CR  Iau  09/03/2023  18:30  20:30  4 Wyth.  £40.50
Diwrnod Coginio Tsieineaidd 
 FAC108 Diwrnod Coginio Tsieineaidd  CR  Sad 18/03/2023   10:30  14:30  1 Dydd  £25.00

Addysg Gyffredinol

Cymerwch olwg ar rai o'r cyrsiau addysg cyffredinol ddiddorol sydd ar gael, neu beth am dddysgu rhywbeth newydd nad ydych erioed wedi'i astudio o'r blaen.

CodTeitlLleoliadDyddDyddiadAmser DechrauAmser DiweddHydFfi
Iaith Arwyddion Prydain - Dechreuwyr
FGP006 Iaith Arwyddion Prydain - Dechreuwyr PS Maw 10/01/2023 18:30 20:30 10 Wyth. £86.50
FGP013 Iaith Arwyddion Prydain - Dechreuryr PS Iau 18/01/2023 18:30 20:30 10 Wyth. £86.50
7 Rhyfeddod y Ddaear
FGC009 7 Rhyfeddod y Ddaear CR Llu 20/03/2023 18:30 20:30 7 Wyth. £61.00
Astronomeg
FGC006 Astronomeg Arlein Llu 16/01/2023 19:00 21:00 10 Wyth. £85.00
FGC007 Astronomeg CR Mer 18/01/2023 19:00 21:00 10 Wyth. £86.50
Seicoleg
FGP007 Seicoleg Arlein Iau 19/01/2023 19:00 21:00 10 Wyth. £85.00
FGP008 Seicoleg PS Gwe 20/01/2023 10:00 12:00 10 Wyth. £86.50
Rhyfeddodau Gemau
FGP009 Rhyfeddodau Gemau PS Maw 24/01/2023 19:00 21:00 4 Wyth. £35.50
Eifftoleg
FGC005 Eifftoleg CR Llu 30/01/2023 18:30 20:30 6 Wyth. £61.00
Awgrymiadau Garddio ar Dyfu Eich Bwyd eich Hun
FGC015 Awgrymiadau Garddio ar Dyfu Eich Bwyd Eich Hun CR Gwe 27/01/2023 10:00 13:00 1 Dydd £12.75
FGC016 Awgrymiadau Garddio ar Dyfu Eich Bwyd Eich Hun CR Gwe

03/03/2023

10:00 13:00 1 Dydd £12.75
FGC017 Awgrymiadau Garddio ar Dyfu Eich Bwyd Eich Hun CR Gwe 31/03/2023 10:00 13:00 1 Dydd £12.75
Gitarau
FAC060 Gitarau - Dechreuwyr CR Mer 01/02/2023 16:30 18:30 1 Dydd £130.50
FAC094 Gitarau - Dechreuwyr CR Iau 16/02/2023 16:30 18:30 15 Wyth. £130.50
FAC065 Gitarau - Gwelhawyr CR Iau 02/02/2023 19:00 21:00 15 Wyth. £130.50
FAC061 Gitarau - Canolradd CR Mer 01/02/2023 19:00 21:00 15 Wyth. £130.50
Ysgriffennu Creadigol
FAP003 Ysgriffennu Creadigol PS Gwe 13/01/2023 10:00 12:00 10 Wyth. £86.50
Ffotograffiaeth - Cyflwyniad Symud Ymlaen o 'Auto'
FGP014 Ffotograffiaeth - Cyflwyniad Symud Ymlaen o 'Auto' PS Iau 09/02/2023 19:00 21:00 8 Wyth. £69.50
Diwygiwyd Diwethaf: 06/12/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Torfaen Adult Community Learning

Ffôn: 01633 647647

Nôl i’r Brig