Cyrsiau Sy'n Dechrau'n Fuan

Eich Canllaw i Dysgu Oedolion Yn Nhorfaen


Mae Dysgu Oedolion yn y Gymuned yn Nhorfaen yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod yn cyflwyno gwersi o ansawdd uchel sy'n hwyl ac yn bleserus i'n dysgwyr.

Bydd ein tiwtoriaid ymroddedig yn rhannu eu blynyddoedd o arbenigedd a phrofiad gyda chi, gan eich ysbrydoli i fynd â'ch sgiliau i'r lefel nesaf.

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau mewn gwahanol leoliadau ac ar wahanol amseroedd, sy'n golygu y gallwch ddewis cwrs ar adeg ac mewn lle sy'n gyfleus i chi, yn cynnwys:

Mae llawer o'n dysgwyr yn cael boddhad mawr wrth barhau â’u haddysg. Gall dysgu rhoi ffocws i chi neu gynnig profiadau newydd i chi eu rhannu gyda'ch ffrindiau a'ch teulu, yn ogystal â rhoi ymdeimlad braf o gyflawniad.

Fel prif ddarparwr addysg gymunedol yn y fwrdeistref, rydym yn sicrhau bod ein cyrsiau o'r safon uchaf.

Rydym yn dilyn fframweithiau cyrff dyfarnu sy’n cael eu cydnabod yn genedlaethol ochr yn ochr â fframweithiau hamdden sy’n cael eu cyflwyno gan diwtoriaid profiadol ac ymroddedig.


Gallwch gofrestru ar gwrs trwy ffonio ble fydd ein tîm yn hapus i roi gwybodaeth bellach i chi a’ch helpu i gofrestru.

01633 647647

power.station@torfaen.gov.uk 


Allwedd Y Canolfan:

CR = CAG Croesyceiliog, The Highway, Croesyceiliog, Cwmbran, NP44 2HF

PS = Y Pwerdy, Blenheim Road, St Dials, Cwmbran, NP44 4SY

SE = CAG Pontypool (The Settlement), Trosnant St, Pontypool, NP4 8AT


Sesiynau Blasu Cyrsiau 2024

Teitl y Cwrs                                  CodDyddAmserDyddiad CychwynHydFfiLleoliad

Cyflwyniad i Therapïau Cyflenwol

DGC013

Iau 14:00 15:30 22/08/2024 1 Sesiwn Am Ddim CAG Croesyceiliog

Cyflwyniad i Seryddiaeth

DGC014

Iau 10:00 11:30 22/08/2024 1 Sesiwn Am Ddim CAG Croesyceiliog

Cyflwyniad i Seryddiaeth

DGC015

Iau 14:00 15:30 22/08/2024 1 Sesiwn Am Ddim CAG Croesyceiliog

Cyflwyniad i Seicoleg

DGC016

Iau 12:00 13:30 22/08/2024 1 Sesiwn Am Ddim CAG Croesyceiliog

Cyflwyniad i Wnïo

DGC017

Iau 10:00 11:30 22/08/2024 1 Sesiwn Am Ddim CAG Croesyceiliog

Cyflwyniad i Wnïo

DGC018

Iau 12:00 13:30 22/08/2024 1 Sesiwn Am Ddim CAG Croesyceiliog

Cyflwyniad i Facramé

DGC019

Iau 10:00 11:30 22/08/2024 1 Sesiwn Am Ddim CAG Croesyceiliog

Cyflwyniad i Emwaith Arian

DGC020

Iau 12:00 13:30 22/08/2024 1 Sesiwn Am Ddim CAG Croesyceiliog

Cyflwyniad i Emwaith Arian

DGC021 Iau 14:00 15:30 22/08/2024 1 Sesiwn Am Ddim CAG Croesyceiliog

Cyflwyniad i Goginio

DGC022 Iau 12:00 13:30 22/08/2024 1 Sesiwn Am Ddim CAG Croesyceiliog

Cyflwyniad i Goginio

DGC023 Iau 14:00 15:30 22/08/2024 1 Sesiwn Am Ddim CAG Croesyceiliog

Cyflwyniad i Ffotograffiaeth

DGC024 Iau 10:00 11:30 22/08/2024 1 Sesiwn Am Ddim CAG Croesyceiliog

Cyflwyniad i Ffotograffiaeth

DGC025 Iau 12:00 13:30 22/08/2024 1 Sesiwn Am Ddim CAG Croesyceiliog

Cyflwyniad i Ffotograffiaeth

DGC026 Iau 14:00 15:30 22/08/2024 1 Sesiwn Am Ddim CAG Croesyceiliog

 

CYMWYSTERAU A SGILIAU CYFLOGAETH

TGAU Saesneg a Maths

Ein cyrsiau TGAU Mathemateg a Saesneg hynod lwyddiannus yw'r porth i ddyfodol mwy disglair. Gallent fod yn daith i fyd gwaith, cyrchnodau newydd mewn gyrfa neu fynediad i addysg uwch. Mae'r cyrsiau dwys hyn yn galw am bresenoldeb rheolaidd a gwaith ychwanegol yn y cartref. Maent yn dilyn maes llafur a phynciau CBAC, gan arwain at yr arholiadau sydd wedi eu trefnu ym mis Mai a Mehefin 2025.

Teitl y CwrsCodDyddAmserDyddiad CychwynHydFfiLleoliad

Ailsefyll TGAU Mathemateg

MMS001

Maw

18:00

20:30

03/09/2024

10 Wythnosau

£62.50

SE

TGAU Mathemateg

MMS002

Mer

18:00

20:30

04/09/2024

32 Wythnosau

£62.50

SE

TGAU Mathemateg

MMP004

Maw

09:30

12:00

03/09/2024

32 Wythnosau

£62.50

PS

TGAU Mathemateg

MMP001

Maw

18:00

20:30

03/09/2024

32 Wythnosau

£62.50

PS

TGAU Mathemateg

MMP003

Mer

09:30

12:00

04/09/2024

32 Wythnosau

£62.50

PS

TGAU Mathemateg

MMP002

Iau

18:30

21:00

05/09/2024

32 Wythnosau

£62.50

PS

TGAU Saesneg

DGS002

Iau

09:30

12:00

05/09/2024

32 Wythnosau

£267.00

SE

TGAU Saesneg

DGS003

Iau

18:00

20:30

05/09/2024

32 Wythnosau

£267.00

SE

TGAU Saesneg

DGP008

Llun

18:00

20:30

02/09/2024

32 Wythnosau

£267.00

PS

Sgiliau Cwnsela

Mae ein cyrsiau sgiliau Cwnsela ar gyfer y rhai sy'n dymuno ennill y sgiliau sydd eu hangen i weithio fel cwnselwr. Mae'r cyrsiau dwys hyn yn gofyn am bresenoldeb rheolaidd a gwaith ychwanegol yn y cartref. Maent yn dilyn maes llafur a phynciau AIM ac yn cael eu hasesu drwy bortffolio o aseiniadau ac arholiad ym mis Mehefin 2025.

Teitl y CwrsCodDydd AmserDyddiad CychwynHydFfiLleoliad

Sgiliau Cwnsela Lefel 3

DGP007

Mer

18:00

21:00

11/09/2024

36 Wythnosau

£454.50

PS

Sgiliau Cwnsela Lefel 2

DGP006

Llun 

18:00

20:30

09/09/2024

31 Wythnosau

£348.25

PS

Cynorthwy-ydd Addysg

Mae ein cyrsiau Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion, ar gyfer y rhai sy'n dymuno ennill y sgiliau sydd eu hangen i weithio fel Cynorthwyydd Addysgu mewn ysgolion. Mae'r cyrsiau dwys hyn yn galw am bresenoldeb rheolaidd a gwaith ychwanegol yn y cartref. Maent yn dilyn maes llafur a phynciau City and Guilds ac yn cael eu hasesu drwy bortffolio o aseiniadau.

Teitl y CwrsCodDyddAmserDyddiad CychwynHydFfiLleoliad

Tystysgrif  mewn Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion Lefel 2

DGC010

Iau

18:00

21:00

19/09/2024

30 Wythnosau

£441.50

CR

Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion Lefel 2

DGC008

Mer

12:30

15:00

18/09/2024

30 Wythnosau

£359.00

CR

Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion Lefel 2

DGC009

Iau

09:30

12:00

19/09/2024

30 Wythnosau

£359.00

CR

Dyfarniad Lefel 2 Mewn Hanfodion

Mae’r cymhwyster yma a reoleiddir ac a gydnabyddir yn genedlaethol yn galluogi dysgwyr i gael y sgiliau a’r wybodaeth y mae eu hangen i roi cymorth cyntaf diogel, di-oed ac effeithiol mewn sefyllfaoedd a all godi wrth ddarparu gofal. Yn ystod y cwrs 1 diwrnod yma, bydd dysgwyr yn datblygu’r sgiliau a’r wybodaeth y mae eu hangen i ymdrin ag amrywiaeth o sefyllfaoedd cymorth cyntaf, gan gynnwys: gofalu am glaf nad yw’n ymateb, ACP, tagu, gwaedu allanol, sioc a mân anafiadau. 

Teitl y CwrsCodDyddAmserDyddiad CychwynHydFfiLleoliad

Dyfarniad Lefel 2 Mewn Hanfodion Cymorth Cyntaf

FGC007

Maw

09:00

16:30

10/12/2024

1 Sesiwn

£44.50

CR

Dyfarniad Lefel 2 Mewn Hanfodion Cymorth Cyntaf

FGP005

Maw

09:00

16:30

15/10/2024

1 Sesiwn

£44.50

PS

Dyfarniad Lefel 2 Mewn Hanfodion Cymorth Cyntaf

FGP006

Iau

09:00

16:30

15/08/2024

1 Sesiwn

£44.50

PS

Lefel 3 Cymorth Cyntaf Pediatrig Brys 

Mae’r cymhwyster hwn, a reoleiddir ac a gydnabyddir yn genedlaethol, yn rhoi cyfle i ddysgwyr i ddatblygu’r sgiliau sylfaenol a’r wybodaeth y mae eu hangen arnynt i fynd i’r afael ag ystod o sefyllfaoedd cymorth cyntaf pediatrig brys a allai godi wrth ofalu am blant. 

Teitl y CwrsCodDyddAmserDyddiad CychwynHydFfiLleoliad

Lefel 3 Cymorth Cyntaf Pediatrif Brys

FGC005

Iau

09:00

16:30

12/09/2024

1 Sesiwn

£54.50

CR

Lefel 3 Cymorth Cyntaf Pediatrif Brys

FGC006

Iau

09:00

16:30

14/11/2024

1 Sesiwn

£54.50

CR

Cymhwyster Lefel 2 citizenAID

Bydd y cwrs hwn yn eich paratoi i ymateb yn  fedrus mewn achos o saethu, trywanu neu fomio.

Mae Cymhwyster Lefel 2 citizenAID™ (Y Fframwaith Cymwysterau Rheoleiddiedig) wedi cael ei ddatblygu’n benodol i helpu aelodau’r cyhoedd/sefydliadau sydd â diddordeb neu sydd angen ennill y sgiliau hyn i’w defnyddio mewn sefyllfaoedd eithafol.

 Teitl y Cwrs CodDydd Amser  Dyddiad Cychwyn Hyd  Ffi Lleoliad
Cymhwyster Lefel 2 citizenAID  TBC Gwe  09:30   13:30 20/09/2024  1 Sesiwn  Ymholi   CR
Cymhwyster Lefel 2 citizenAID  TBC Gwe  09:30  13:30   04/10/2024 1 Sesiwn  Ymholi   CR
Cymhwyster Lefel 2 citizenAID  TBC  Llu 12:30  16:30   21/10/2024 1 Sesiwn  Ymholi   CR
Cymhwyster Lefel 2 citizenAID  TBC  Gwe 09:30  13:30   08/11/2024 1 Sesiwn  Ymholi   CR
Cymhwyster Lefel 2 citizenAID  TBC  Llu  12:30 16:30  18/11/2024  1 Sesiwn  Ymholi   CR
Cymhwyster Lefel 2 citizenAID TBC Gwe 09:30 13:30 06/12/2024 1 Sesiwn Ymholi CR

 

Cymwysterau Galwedigaethol

Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu CITB

SE

I fynegi diddordeb ym mhrofion cerdyn y Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu neu i holi ymhellach, gallwch gysylltu â thîm Dysgu Oedolion yn y Gymuned Torfaen dros y ffôn ar 01633 647647 neu anfon neges e-bost i course.enq@torfaen.gov.uk

Dyfarniad Lefel 1 Iechyd a Diogelwch mewn Amgylchedd Adeiladu

SE

I fynegi diddordeb ym mhrofion cerdyn y Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu neu i holi ymhellach, gallwch gysylltu â thîm Dysgu Oedolion yn y Gymuned Torfaen dros y ffôn ar 01633 647647 neu anfon neges e-bost i course.enq@torfaen.gov.uk

 

Dyfarniad Lefel 2 mewn Atal a Rheolaeth Heintiau ar gyfer Ymarferwyr Triniaethau Arbennig

SE

I fynegi diddordeb ym mhrofion cerdyn y Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu neu i holi ymhellach, gallwch gysylltu â thîm Dysgu Oedolion yn y Gymuned Torfaen dros y ffôn ar 01633 647647 neu anfon neges e-bost i course.enq@torfaen.gov.uk


Cyrsiau Coginio

Archwiliwch wahanol ddiwylliannai a'u bwyd traddodial drwy ein cyrsiau coginio byd-eang. Dysgwch am ddewisiadau bwyd da, bwydydd iach, cydbwyso eich diet a choginio cost-effeithiol. Rhowch gynnig ar bobi eich bara a'ch cacennau eich hun a'u haddurno i geu argraff ar eich teulu a ffrindiau.

Teitl y CwrsCodDydd AmserDyddiad CychwynHydFfiLleoliad

Blas o Asia

FAC001

Maw

10:30

12:30

10/09/2024

4 Wythnosau

£40.50

CR

Coginio Sbaeneg

FAC002

Maw

18:30

20:30

10/09/2024

4 Wythnosau

£40.50

CR

Pobi Bara

FAC003

Mer

18:30

20:30

11/09/2024

4 Wythnosau

£40.50

CR

Bwyd Traddodiadol o Bob Cwr o'r Deyrnas Unedig

FAC004

Mer

10:30

12:30

11/09/2024

4 Wythnosau

£40.50

CR

Gwneud Samosas

FAC105

Th

18:00

20:30

19/09/2024

1 Sesiwn

£15.63

CR

Ryseitiau Aer-Ffriwr

FAC027

Sat

10:30

14:30

21/09/2024

1 Sesiwn

£25.00

CR

Addurno Cacennau a Chrefftau Siwgr

FAP001

Llun

19:00

21:00

23/09/2024

10 Wythnosau

£86.50

PS

Addurno Cacennau a Chrefftau Siwgr

FAC030

Iau

10:00

12:00

26/09/2024

10 Wythnosau

£86.50

CR

Prydau Indiaidd Clasurol

FAC031

Iau

18:00

20:30

26/09/2024

4 Wythnosau

£49.00

CR

Ryseitiau Aer-Ffriwr

FAC034

Maw

18:30

20:30

15/10/2024

4 Wythnosau

£40.50

CR

Coginio Dwyreiniol

FAC035

Maw

10:30

12:30

15/10/2024

4 Wythnosau

£40.50

CR

Pasteoid Perffaith 

FAC036

Mer

10:30

12:30

16/10/2024

4 Wythnosau

£40.50

CR

Gwres Melys Coginio Jamaicaidd 

FAC037

Mer

18:30

20:30

16/10/2024

4 Wythnosau

£40.50

CR

Blasau Indiaidd

FAC043

Iau

18:00

20:30

07/11/2024

4 Wythnosau

£49.00

CR

Coginio a Sosban Frys

FAC045

Sat

10:30

14:30

16/11/2024

1 Sesiwn

£25.00

CR

Pobi Bara

FAC050

Maw

10:30

12:30

26/11/2024

4 Wythnosau

£40.50

CR

Bwyd Traddodiadol o Bob Cwr o'r Deyrnas Unedig

FAC051

Maw

18:30

20:30

26/11/2024

4 Wythnosau

£40.50

CR

Coginio Mecsaianaidd

FAC052

Mer

18:30

20:30

27/11/2024

4 Wythnosau

£40.50

CR

Coginio Sbaeneg

FAC053

Mer

10:30

12:30

27/11/2024

4 Wythnosau

£40.50

CR

Te a Byrbrydau Indiaidd

FAC106

Th

18:00

20:30

05/12/2024

1 Sesiwn

£15.63

CR

Pryd Cyri Arbennig

FAC107

Th

18:00

20:30

12/12/2024

1 Sesiwn

£15.63

CR

Danteithion Melys y Nadolig

FAC054

Sat

10:00

13:00

14/12/2024

1 Sesiwn

£20.75

CR

Gweithdy Torch Cacennau Bach Nadolig

FAC058

Iau

10:00

13:00

19/12/2024

1 Sesiwn

£20.75

CR


Ieithoedd

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau i bob lefel, p'un ai ydych chi'n dysgu am hwyl neu am wneud y mwyaf o'ch gwyliau neu deithiau dramor.

Teitl y CwrsCodDyddAmserDyddiad CychwynHydFfiLleoliad

Frangeg - Ddechreuwyr

FLC006

Maw

19:00

21:00

05/11/2024

15 Wythnosau

£130.50

CR

Frangeg - Canolradd

FLC005

Llun

19:00

21:00

04/11/2024

15 Wythnosau

£130.50

CR

Almaeneg - Ddechreuwyr

FLC007

Maw

16:30

18:30

05/11/2024

15 Wythnosau

£130.50

CR

Eidaleg - Ddechreuwyr

FLP001

Mer

10:00

12:00

25/09/2024

10 Wythnosau

£86.50

PS

Sbaeneg - Ddechreuwyr

FLC004

Mer

18:30

20:30

25/09/2024

15 Wythnosau

£130.50

CR

Sbaeneg - Gwella

FLC003

Maw

18:30

20:30

24/09/2024

15 Wythnosau

£130.50

CR

Sbaeneg - Canolradd

FLC001

Maw

10:00

12:00

17/09/2024

15 Wythnosau

£130.50

CR

Sbaeneg - Canolradd Uwch

FLC002

Mer

10:00

12:00

18/09/2024

15 Wythnosau

£130.50

CR


Cerddoriaeth

P'un ai ydych chi'n ddechreuwr pur neu am wella'ch sgiliau presennol, gan gennym gwrs gitar ar eich cyfer chi.

Teitl y Cwrs                                                      CodDyddAmserDyddiad CychwynHydFfiLleoliad

Gitarau - Ddechreuwyr                              

FAC020

Mer

16:30

18:30

18/09/2024

15 Wythnosau

£130.50

CR

Gitarau - Gwella

FAC024

Iau

19:00

21:00

19/09/2024

15 Wythnosau

£130.50

CR

Gitarau - Canolradd

FAC019

Mer

19:00

21:00

18/09/2024

15 Wythnosau

£130.50

CR

Gitarau - Symud Ymlaen Y3

FAC025

Iau

16:30

18:30

19/09/2024

15 Wythnosau

£130.50

CR


Celf a Chrefft

Darganfyddwch eich ochr greadigol trwy ymuno ag un o'n cyrsiau celf a chrefft. Dwench i brofi'r pleser o ddylunio, creu a gwneud gwrthrychu a llaw i chi'n hun neu fel rhodd i aelodau'r teulu a ffrindiau.

Teitl y CwrsCodDyddAmserDyddiad CychwynHydFfiLleoliad

Peintio Acrylig - Cyflwyniad

FAC010

Maw

13:00

15:00

17/09/2024

6 Wythnosau

£57.50

CR

Peintio Acrylig i Ddechreuwyr

FAC042

Maw

13:00

15:00

05/11/2024

7 Wythnosau

£66.00

CR

Peintio Acrylig i Rai sydd am Wella

FAC022

Iau

10:00

12:00

19/09/2024

8 Wythnosau

£69.50

CR

Peintio Acrylig i Rai sydd am Wella

FAC049

Iau

10:00

12:00

21/11/2024

8 Wythnosau

£69.50

CR

Cerameg a Chrochenwaith

FAC008

Maw

13:15

15:15

17/09/2024

15 Wythnosau

£130.50

CR

Ceramag a Chrochenwaith

FAC009

Maw

18:30

20:30

17/09/2024

15 Wythnosau

£130.50

CR

Cerameg a Chrochenwaith

FAC014

Mer

18:30

20:30

18/09/2024

15 Wythnosau

£130.50

CR

Cerameg a Chrochenwaith

FAC021

Iau

19:00

21:00

19/09/2024

15 Wythnosau

£130.50

CR

Cerameg a Chrochenwaith - Uwch

FAC015

Mer

13:15

15:15

18/09/2024

15 Wythnosau

£130.50

CR

Gweithdy a Cerameg a Chrochenwaith

FAC026

Sat

10:00

15:00

21/09/2024

1 Sesiwn

£27.25

CR

Gweithdy a Cerameg a Chrochenwaith

FAC039

Sat

10:00

15:00

19/10/2024

1 Sesiwn

£27.25

CR

Gweithdy a Cerameg a Chrochenwaith

FAC046

Sat

10:00

15:00

16/11/2024

1 Sesiwn

£27.25

CR

Gweithdy a Cerameg a Chrochenwaith

FAC055

Sat

10:00

15:00

14/12/2024

1 Sesiwn

£27.25

CR

Anrhegion Nadolig - Lluniau gyda Cherrig Crwn

FAC056

Sat

10:00

14:00

14/12/2024

1 Sesiwn

£25.00

CR

Sgiliau Gwneud Dillad Uwch

FAC016

Mer

10:00

12:00

18/09/2024

15 Wythnosau

£130.50

CR

Gwneuch Seren Nadolig - Macrame

FAC108

Sat

10:00

12:30

14/12/2024

1 Sesiwn

£15.63

CR

Creu Corachod Nadoligaidd Annwyl o Edafedd

FAC109

Sat

13:00

15:00

14/12/2024

1 Sesiwn

£13.50

CR

Gwnio - Gwneud eich Dillad eich Hun

FAC017

Mer

12:30

14:30

18/09/2024

15 Wythnosau

£130.50

CR

Gwnio i Bawb

FAC023

Iau

18:30

20:30

19/09/2024

15 Wythnosau

£130.50

CR

Gemwaith Arian a Chopr

FAC018

Mer

19:00

21:00

18/09/2024

15 Wythnosau

£130.50

CR

Technegau Uwchgylchu

FAC032

Gwe

10:00

12:30

27/09/2024

4 Wythnosau

£79.50

CR

Technegau Uwchgylchu

FAC047

Sat

10:00

14:00

16/11/2024

1 Sesiwn

£27.00

CR

Gemwaith Gwifren

FAC044

Gwe

10:00

12:30

08/11/2024

6 Wythnosau

£75.25

CR

Gemwaith Gwifren

FAC040

Sat

10:00

14:00

19/10/2024

1 Sesiwn

£23.00

CR

Turnio Pren

FAC005

Llun

09:30

12:00

16/09/2024

12 Wythnosau

£171.60

CR

Turnio Pren

FAC006

Llun

13:00

15:30

16/09/2024

12 Wythnosau

£171.60

CR

Turnio Pren

FAC007

Llun

18:30

21:00

16/09/2024

12 Wythnosau

£171.60

CR

Turnio Pren

FAC011

Maw

09:30

12:00

17/09/2024

12 Wythnosau

£171.60

CR

Turnio Pren

FAC012

Maw

13:00

15:30

17/09/2024

12 Wythnosau

£171.60

CR

Turnio Pren

FAC013

Maw

18:30

21:00

17/09/2024

12 Wythnosau

£171.60

CR

Turnio Pren - Ysgol Dydd

FAC029

Sat

10:00

15:00

21/09/2024

1 Sesiwn

£40.35

CR

Turnio Pren - Ysgol Dydd

FAC041

Sat

10:00

15:00

19/10/2024

1 Sesiwn

£40.35

CR

Turnio Pren - Ysgol Dydd

FAC048

Sat

10:00

15:00

16/11/2024

1 Sesiwn

£40.35

CR

Turnio Pren - Ysgol Dydd 

FAC057

Sat

10:00

15:00

14/12/2024

1 Sesiwn

£40.35

CR

Gweithdy Gwnio i Ddechreuwyr

FAS005

Iau

12:30

16:30

10/10/2024

1 Sesiwn

£22.00

SE

Sgiliau Gwneud Dillad Uwch

FAS002

Maw

19:00

21:00

17/09/2024

15 Wythnosau

£130.50

SE

Gwneud Dillad i Wellhawyr

FAS001

Llun

19:00

21:00

16/09/2024

15 Wythnosau

£130.50

SE

Gwneud Dillad i Wellhawyr

FAS003

Mer

19:00

21:00

18/09/2024

15 Wythnosau

£130.50

SE

Yr Hwb Gwnio

FAS004

Iau

12:30

16:30

26/09/2024

1 Sesiwn

£17.00

SE

Yr Hwb Gwnio

FAS006

Iau

12:30

16:30

24/10/2024

1 Sesiwn

£17.00

SE

Yr Hwb Gwnio

FAS007

Iau

12:30

16:30

21/11/2024

1 Sesiwn

£17.00

SE

Yr Hwb Gwnio

FAS008

Iau

12:30

16:30

12/12/2024

1 Sesiwn

£17.00

SE

Celfyddyd Macrame

FAP002

Mer

10:00

12:00

25/09/2024

4 Wythnosau

£50.50

PS

Plygu Helyg

FAP003

Mer

10:00

12:00

06/11/2024

4 Wythnosau

£55.50

PS


 

Addysg Gyffredinol

Cymerwch olwg ar rai o'r cyrsiau addysg cyffredinol diddorol sydd ar gael, neu beth am ddysgu rhywbeth reqydd nad ydych erioed wedi'i astudio o'r blaen.

Teitl y CwrsCodDyddAmserDyddiad CychwynHydFfiLleoliad

7 Rhyfeddod y Ddaear

FGC004

Llun

18:30

20:30

04/11/2024

7 Wythnosau

£61.00

CR

Cymorth Bywyd Sylfaenol Oedelion a'r Defnydd o AED

DGC005

Maw

10:00

12:00

20/08/2024

1 Sesiwn

Am Ddim

CR

Cymorth Bywyd Sylfaenol Oedelion a'r Defnydd o AED

DGC006

Gwe

10:00

12:00

18/10/2024

1 Sesiwn

Am Ddim

CR

Cymorth Bywyd Sylfaenol Oedelion a'r Defnydd o AED

DGP003

Gwe

13:00

15:00

22/11/2024

1 Sesiwn

Am Ddim

PS

Cymorth Bywyd Sylfaenol Oedelion a'r Defnydd o AED

DGP004

Gwe

13:00

15:00

20/09/2024

1 Sesiwn

Am Ddim

PS

Astronomeg

FGC003

Mer

19:00

21:00

25/09/2024

10 Wythnosau

£86.50

CR

Astronomeg

FGP004

Gwe

13:00

15:00

27/09/2024

10 Wythnosau

£86.50

PS

Iaith Arwyddion Prydain - Ddechreuwyr

FGC002

Mer

13:00

15:00

25/09/2024

10 Wythnosau

£86.50

CR

Eifftoleg

FGC001

Llun

18:30

20:30

16/09/2024

6 Wythnosau

£52.50

CR

Archwilio Seicoleg

FGP003

Gwe

10:00

12:00

27/09/2024

10 Wythnosau

£86.50

PS

Sut i Dynnu Lluniau o Natur a Thirweddau

FGP002

Iau

18:00

20:00

12/09/2024

10 Wythnosau

£86.50

PS

Symud Ymlaen o 'Auto' Ffotograffiaeth - Ddechreuwyr

FGP001

Maw

19:00

21:00

24/09/2024

10 Wythnosau

£86.50

PS

Cymorth Bywyd Sylfaenol Pediatrig a'r Defnydd o AED

DGC004

Maw

13:00

15:00

20/08/2024

1 Sesiwn

Am Ddim

CR

Cymorth Bywyd Sylfaenol Pediatrig a'r Defnydd o AED

DGC012

Gwe

13:00

15:00

18/10/2024

1 Sesiwn

Am Ddim

CR

Cymorth Bywyd Sylfaenol Pediatrig a'r Defnydd o AED

DGP014

Gwe

10:00

12:00

20/09/2024

1 Sesiwn

Am Ddim

PS

Cymorth Bywyd Sylfaenol Pediatrig a'r Defnydd o AED

DGP005

Gwe

10:00

12:00

22/11/2024

1 Sesiwn

Am Ddim

PS

 

Multiply

Teitl y Cwrs       CodDyddAmserDyddiad CychwynHydFfiLleoliad

Cinio a Dysgu yn yr Estyniad

MMA072

Iau 10.30 12.30 23/07/2024 4 Sesiynau Am Ddim The Council House, Ventnor Road, Old Cwmbran, NP44 3JY

Rasio Rocedi Lemmiout a Heriau Ceir Pedal

MMA076

Maw 10:00 15:00 30/07/2024 1 Sesiwn Am Ddim Broad Street Car Park, Blaenavon, NP4 9NH

Chwarae Di-Ri Gyda Techniquest: Hwl Yr Haf Gyda Rhifau

MMA077

Mer 13:00 15:00 31/07/2024 1 Sesiwn Am Ddim The Boating Lake, Cwmbran

Lemmiout Rocket Racing and Pedal Car Challenge

MMA001

Maw 10:00 15:00 06/08/2024 1 Sesiwn Am Ddim Broad Street Car Park, Blaenavon, NP4 9NH

Chwarae Di-Ri gyda Techniquest: Hwl Yr Haf Gyda Rhifau

MMA003

Mer 13:00 15:00 07/08/2024 1 Sesiwn Am Ddim Pontypool Park

Cegin Lluosi: Cacennau 'Rhifeddol'

MMC003

Mer 11:00 14:00 14/08/2024 3 Sesyniau Am Ddim Croesyceiliog CEC

Chwarae Di-Ri gyda Techniquest: Hwyl Yr Haf Gyda Rhifau

MMA002

Mer 13:00 15:00 14/08/2024 1 Seswn Am Ddim Blaenavon Heritage Centre
Diwygiwyd Diwethaf: 15/07/2024
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Torfaen Adult Community Learning

Ffôn: 01633 647647

Nôl i’r Brig