Prosiectau Diweddar

Parth Dysgu Torfaen

Progress Photo - November 2020

Progress Photo - November 2020

Progress Photo - November 2020

Progress Photo - November 2020

Progress Photo - November 2020

Progress Photo - November 2020

Progress Photo - November 2020

Progress Photo - November 2020

Progress Photo - November 2020

Progress Photo - November 2020

Ysgol Croesyceiliog 2019

Mynedfa drwy'r Iard i Fyfyrwyr – Oddi ar Woodland Road

Mynedfa drwy'r Iard i Fyfyrwyr – Oddi ar Woodland Road

Logo Newydd yr Ysgol – Mynedfa Turnpike

Logo Newydd yr Ysgol – Mynedfa Turnpike

Mynedfa i Fyfyrwyr – O gyfeiriad West Drive

Mynedfa i Fyfyrwyr – O gyfeiriad West Drive

Mynedfa i Ymwelwyr - Turnpike Road

Mynedfa i Ymwelwyr - Turnpike Road

Ysgol Newydd Panteg - Agorwyd Chwefror 2017

Y neuadd a’r brif fynedfa

Ysgol Panteg - Y neuadd a’r brif fynedfa

Y fynedfa i’r feithrinfa a’r gegin

Ysgol Panteg - Y fynedfa i’r feithrinfa a’r gegin

Y ‘Stryd’

Ysgol Panteg - Y ‘Stryd’

Y cae chwarae a’r cae y tu ôl i’r ysgol

Ysgol Panteg - Y cae chwarae a’r cae y tu ôl i’r ysgol

Yr ardd

Ysgol Panteg - Yr ardd

Ysgol Gynradd Gymunedol Newydd Llantarnam - Agorwyd Tachwedd 2016

Golwg oddi uchod o brif fynedfa’r ysgol

Ysgol Gynradd Gymunedol Llantarnam - Golwg oddi uchod o brif fynedfa’r ysgol

Yr arwydd newydd

Ysgol Gynradd Gymunedol Llantarnam - Yr arwydd newydd

Cefn yr ysgol

Ysgol Gynradd Gymunedol Llantarnam - Cefn yr ysgol

Golygfa o gefn y safle

Ysgol Gynradd Gymunedol Llantarnam - Golygfa o gefn y safle

Un o’r podiau ymneilltuo ac ystafell ddosbarth

Ysgol Gynradd Gymunedol Llantarnam - Un o’r podiau ymneilltuo ac ystafell ddosbarth

Y cyntedd croesawu

Ysgol Gynradd Gymunedol Llantarnam - Y cyntedd croesawu

Ysgol Gynradd Gymunedol Newydd Heol Blenheim - Agorwyd Tachwedd 2016

Golwg oddi uchod o du blaen yr ysgol

Ysgol Gynradd Gymunedol Heol Blenheim -  Golwg oddi uchod o du blaen yr ysgol

Golwg o’r Cyfnod Sylfaen o’r cae chwarae

Ysgol Gynradd Gymunedol Heol Blenheim - Golwg o’r Cyfnod Sylfaen o’r cae chwarae

Y ‘Stryd’

Ysgol Gynradd Gymunedol Heol Blenheim - Y ‘Stryd’

Un o ddosbarthiadau’r Cyfnod Sylfaen

Ysgol Gynradd Gymunedol Heol Blenheim - Un o ddosbarthiadau’r Cyfnod Sylfaen

Diwygiwyd Diwethaf: 06/09/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Blaengynllunio
Ffôn: 01495 766910
E-bost: 21stcenturylearning@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig