Deddfwriaeth ac Arweiniad ynghylch Diogelwch Meysydd Chwaraeon

  • Deddf Diogelwch Meysydd Chwaraeon 1975
  • Rheoliadau Diogelwch Meysydd Chwaraeon 1987
  • Deddf Diogelwch Tân a Diogelwch Mannau Chwaraeon 1987
  • Rheoliadau Diogelwch Mannau Chwaraeon 1988
  • Deddf Gwylwyr Pêl-droed 1989
  • Deddf Gwybodaeth am yr Amgylchedd a Diogelwch 1988
  • Arweiniad Statudol i Awdurdodau Lleol ar yr arolygiadau sydd i'w cynnal o dan Adran 10B Deddf Diogelwch Meysydd Chwaraeon 1975, Cylchlythyr 72/1987 y Swyddfa Gartref
  • Arweiniad Statudol o dan Ddeddf Diogelwch Tân a Diogelwch Mannau Chwaraeon, Cylchlythyr 97/1988 y Swyddfa Gartref
  • Canllaw Diogelwch mewn Meysydd Chwaraeon (Y Swyddfa Gartref), a elwir "The Green Guide" yn gyffredin
Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Gwasanaethau Masnachol

Ffôn: 01633 647263

E-bost: commercial.services@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig