Seremonïau Priodas a Phartneriaeth Sifil yn Nhorfaen

Cream rose

Llongyfarchiadau!! Diolch am ystyried Torfaen fel lleoliad i gynnal eich seremoni sydd ar y gweill.

Pa un a ydych yn bwriadu cael priodas sifil neu seremoni partneriaeth sifil byddwn yn gweithio gyda chi i greu eich diwrnod delfrydol.

Bydd pecyn gwybodaeth seremoni yn cael ei baratoi yn arbennig i’ch helpu i benderfynu ar ddewisiadau ar gyfer eich diwrnod arbennig a bydd apwyntiad yn cael ei wneud cyn y seremoni i drafod eich opsiynau a’ch dewisiadau.

Beth sy’n digwydd ar y dydd?

Pan fyddwch chi a’ch holl westeion wedi cyrraedd y lleoliad ar gyfer eich seremoni, bydd y cofrestrydd yn cwrdd â’r ddau ohonoch i wirio’r wybodaeth bydd yn cael ei roi ar y cofnod cyfreithiol.

Mae’r manylion yma yn cynnwys:

  • Eich enw, cyfeiriad, swydd ac oed ar hyn o bryd
  • Enwau a swyddi rhieni
  • Enwau’r tystion

Byddwch yn cael eich gweld ar wahân wrth roi’r wybodaeth yma. Sicrhewch fod y wybodaeth rydych yn rhoi yn gywir, oherwydd mae newid y wybodaeth yn hwyrach yn gallu bod yn gymhleth.

Yna, bydd gofyn i’r gwesteion fynd i mewn i’r ystafell lle fydd y seremoni yn digwydd ac wedyn gallwch chi fynd i mewn i’r ystafell gyda’ch gilydd neu ar wahân dan hebryngid rhywun (os yr hoffech). Yn ystod y seremoni bydd cyflwyniad byr gan y cofrestrydd arolygu, datganiadau ac addunedau, ynghyd â (os dymunwch) chyfnewid modrwyon. Unwaith bydd y seremoni drosodd bydd gofyn i’r ddau ohonoch wirio ac arwyddo’r cofnod cyfreithiol rydych wedi gwneud,

Ar ddiwedd y seremoni bydd tystysgrif yn cael ei gyflwyno gan y Cofrestrydd Arolygu. Gellir prynu copïau ychwanegol ar yr un pryd, neu yn hwyrach.

Gwneud eich Seremoni yn Bersonol

Mae nifer o ffyrdd i wneud eich seremoni yn fwy personol. Gellir ychwanegu dewisiadau at fframwaith cyfreithiol y seremoni i ddarparu ar gyfer eich anghenion personol, gan ei wneud yn fwy personol i chi.

Darlleniadau ac Addunedau

Gallwch ychwanegu at eich seremoni drwy gynnwys darlleniadau neu gerddi yn eich seremoni. Gallwch chi ddarllen y rhain eich hun, neu fel arall gall un o’ch gwesteion wneud. Gallwch hefyd ysgrifennu eich addunedau eich hun yn ychwanegol at y datganiadau cyfreithiol. Mae gennym ddetholiad o gerddi a darlleniadau yn y swyddfa gofrestru i chi eu defnyddio os yr hoffech, neu fel arall, gallwch ychwanegu un o natur anghrefyddol o’ch dewis personol chi.

Cerddoriaeth

Gallwch gynnwys hyd at dri darn o gerddoriaeth yn y seremoni. Un darn wrth ddod i mewn i’r ystafell, ail ddarn ar gyfer arwyddo’r Gofrestr a trydydd darn wrth adael yr ystafell. Fel arall, gellid chwarae’r un darn o gerddoriaeth drwyddi. Gan mai seremoni sifil yw hon, rhaid i’r gerddoriaeth fod i natur anghrefyddol.

Mae gennym ddetholiad o CDs yma yn y swyddfa gofrestru y gellid eu defnyddio os hoffech effaith mwy ysgafn gyda cherddoriaeth yn y cefndir yn unig.

Ffotograffiaeth

Mae eich seremoni yn un o ddiwrnodau pwysicaf eich bywyd. Mae staff y swyddfa gofrestru wedi arfer â gweithio’n agos gyda ffotograffwyr i ddal yr eiliadau gwerthfawr sy’n gwneud eich diwrnod arbennig.

Bydd digon o gyfleoedd drwy gydol y seremoni i luniau gael eu tynnu ac ar ôl llofnodi’r Gofrestr, byddwn yn paratoi cyfle i dynnu lluniau pwysig o lofnodi ffug gofrestr.  

Os hoffech archebu seremoni neu os oes angen unrhyw arweiniad pellach arnoch, cysylltwch â'r swyddfa ar 01495 742132 neu e-bostiwch: registrars@torfaen.gov.uk lle bydd y staff yn hapus i’ch helpu.

Diwygiwyd Diwethaf: 18/01/2019
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Registrars

Ffôn: 01495 742132

E-bost: registrars@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig