Trwydded Adeiladau Cymeradwy

Hoffech chi wneud cais am drwydded ac ymuno â’n rhestr o safleoedd a gymeradwywyd i gynnal Priodasau a Phartneriaethau Sifil?

  • A oes gennych leoliad fyddai’n addas ar gyfer y fath seremonïau?
  • Ydy eich lleoliad yn seciwlar ei natur, yn adeilad parhaol ac ar gael yn rheolaidd i’r cyhoedd sydd am gynnal seremonïau dathlu?

Os hoffech wybod mwy am gofrestru eich eiddo fel man sydd wedi ei gymeradwyo, ewch i dudalen Cymeradwyo eiddo ar gyfer priodasau neu seremonïau sifil – Gwneud Cais am Drwydded neu rhowch alwad i ni’n uniongyrchol ar 01495 742132.

Mae gwybodaeth bellach ar gael ar wefan gov.uk.

Diwygiwyd Diwethaf: 25/06/2019
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Cofrestryddion

Ffôn: 01495 742132

Ebost: registrars@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig