Llywodraethu'r Cyngor

Mae llywodraethu da yn arwain at reoli da, perfformiad da, stiwardiaeth dda o arian cyhoeddus, ymgysylltu â'r cyhoedd yn dda ac, yn y pen draw, canlyniadau da ar gyfer dinasyddion a defnyddwyr gwasanaethau. Mae llywodraethu da yn galluogi awdurdod i ddilyn ei weledigaeth yn effeithiol, yn ogystal â rhoi sail i’r weledigaeth honno â mecanweithiau ar gyfer rheolaeth a rheoli risg.

Mae'r dudalen hon yn dwyn ynghyd nifer o'r dogfennau, polisïau a phrosesau allweddol sy'n sail i drefniadau llywodraethu'r Cyngor. Cliciwch y dolenni isod i agor y dogfennau cysylltiedig, gellir chwilio am lawer ohonynt.

Cyllid a Blaenoriaethau’r Cyngor

Trefniadau Bwrdd Gwasanaethau Lleol

  • Torfaen Ynghyd, Cynllun Integredig Sengl Torfaen
  • Cylch Gorchwyl y Bwrdd Gwasanaethau Lleol

Proses Gwneud Penderfyniadau’r Cyngor

Cyfathrebu ac Ymgysylltu

Llywodraethu

Cynghorwyr etholedig, eu cefnogaeth a chodau

Risg Corfforaethol a Rheoli Risg

Diwygiwyd Diwethaf: 18/05/2023
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Galw Torfaen

Ffôn: 01495 762200

Nôl i’r Brig