Podlediad Valleys Voices

Illustration of a typical valleys with the title Valleys Voices Podcast

Mae podlediad Valleys Voices amdanoch chi, amdanaf i, amdanom ni.

Mae’r cyflwynwyr o'r tîm Cydlyniant Cymunedol, yn cwrdd â phobl sy’n byw yng Nghymoedd Gwent i edrych ar sut y gall ymdeimlad o le uno cymunedau amrywiol.

Sean Wharton

Sean Wharton - Y cyn-beldroediwr proffesiynol a dyn busnes, Sean, yn siarad am herio hiliaeth mewn chwaraeon.

Noah Nyle

Noah Nyle – Y gŵr trawsryweddol, Noah, yn trafod ei daith bersonol a bod yn eiriolwr LHDThQ+.

Emily Parker

Emily Parker – O fyd y campau, mae Emily Parker yn sôn am fod yn fenyw hoyw yn y byd Rygbi

Nataliia Tatarenko

Nataliia Tatarenko - ffoadur o Wcráin yn rhannu ei phrofiadau o fyw yn ne Cymru.

Yn ôl i Wcráin

Nataliia Tatarenko - ffoadur o Wcráin yn sôn am fynd yn ôl i ymweld â’i chartref yn Wcráin sydd wedi ei effeithio gan y rhyfel.

Diwrnod Cofio’r Holocost

Harry Spiro – Goroeswr yr Holocost, a Tracy ei ferch yn rhannu ei stori’.

Gallwch hefyd wrando ar bodlediad Valleys Voices ar Spotify, Apple iTunes ac Anchor.

Dilynwch #ValleysVoices i gael y diweddaraf ar Facebook, Instagram a Twitter.

Diwygiwyd Diwethaf: 19/01/2024 Nôl i’r Brig