Canmoliaeth

Ydych chi wedi derbyn gwasanaeth da gan y Cyngor?  Ydy aelod o’r staff neu Dîm wedi bod o gymorth arbennig i chi?

Os felly, efallai hoffech chi ddweud wrthym ni am eich profiad.

Mae adborth gan drigolion yn bwysig a hoffem wybod bod y gwasanaethau yr ydym yn eu darparu’n gweithio’n dda. 

Gallwch roi canmoliaeth trwy:

E-bost: corporatecomplaints@torfaen.gov.uk

Ffôn: 01495 742164

Fel arall, gallwch ysgrifennu ar y Rheolwr Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, Y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pŵl, Torfaen, NP4 6YB.

Diwygiwyd Diwethaf: 16/11/2020
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Cwynion Corfforaethol

Ffôn: 01495 742164

E-bost: corporatecomplaints@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig