Gwasanaethau Rheilffordd

Mae dwy orsaf reilffordd yn Nhorfaen, un ym Mhont-y-pŵl, rhyw 1.5 milltir o ganol y dref, ac un yng Nghwmbrân, rhyw 0.5 milltir o ganol y dref. 

Gallwch gynllunio eich taith ar-lein drwy fynd i wefan National Rail.

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Ymholiadau National Rail

Ffôn: 08457 484950

Nôl i’r Brig