Cerdyn Rheilffordd i Bobl Anabl

Os oes gennych anabledd sy’n gwneud teithio ar y trên yn anodd, gallwch fod yn gymwys am Gerdyn Rheilffordd i Bobl Anabl. Mae’r Cerdyn Rheilffordd yn eich caniatáu chi – ac un oedolyn sy’n teithio gyda chi – i 1/3 oddi ar y rhan fwyaf o docynnau trên ledled y DU.

Bydd yn rhaid i chi brofi eich bod yn gymwys am Gerdyn Rheilffordd. Gallech fod yn gymwys os oes gennych chi:

  • nam ar y golwg
  • nam ar y clyw
  • epilepsi
  • neu yn derbyn budd-dal sy'n gysylltiedig ag anabledd.

Ewch i www.disabledpersons-railcard.co.uk i weld a ydych yn gymwys.

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Swyddfa Cardiau Rheilffordd i'r Anabl

Ffôn: 0345 605 0525

Nôl i’r Brig