Cynllun Waled Oren

Mae’r ‘Waled Oren’ yn un o amryw o brosiectau rhanbarthol cydweithredol a ariennir gan Lywodraeth Cymru fel rhan o strategaeth Anhwylder Sbectrwm Awtistig Cymru Gyfan.

Y bwriad yw helpu pobl, yn enwedig rhai ar y Sbectrwm Awtistig, i ymdopi’n haws gyda chludiant cyhoeddus. Mae’r prosiect yn seiliedig ar gynlluniau sydd eisoes yn rhedeg yn Nyfnaint a Sir Benfro.

Mae Waledi Oren ar gael i’w casglu o’r Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pŵl.

Fel arall, gellir anfon waledi newydd atoch yn uniongyrchol trwy e-bostio’r Tîm Datblygu ASD ar ASDinfo@WLGA.gov.uk

Diwygiwyd Diwethaf: 14/02/2023
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Galw Torfaen

Ffôn: 01495 762200

Ebost: your.call@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig