Meysydd Parcio - Eiddo Preifat

Cwmbrân

Caiff parcio yng nghanol tref Cwmbrân ei weithredu'n breifat. Mae gan y Ganolfan Siopa 3,000 o leoedd parcio am ddim. I gael rhagor o wybodaeth am y cyfleusterau hyn, ewch i wefan Siopa Cwmbrân.

Meysydd Parcio Preifat Eraill

Mae meysydd parcio preifat eraill yng Ngorsaf Drenau Cwmbrân a Tesco Pont-y-pŵl. I gael rhagor o wybodaeth am y cyfleusterau hyn, dilynwch y dolenni canlynol:

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Galw Torfaen

Ffôn: 01495 762200

E-bost: your.call@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig