Parcio ym Mlaenafon

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn gweithredu 5 maes parcio un llawr ym Mlaenafon. 

Mae meysydd parcio cyhoeddus y Cyngor ar agor i'r cyhoedd ond mae'n bosibl y byddant ar gau ar adegau penodol, yn unol ag oriau gweithredu sy'n cael eu hysbysebu'n lleol neu ar unrhyw adegau arbennig eraill y byddwn yn penderfynu arnynt. 

James Street - Uchaf

Oriau agor: Llun - Sul
Lleoedd: 34 lle arhosiad hir
Ffioedd: Am ddim

James Street  - Isaf

Oriau agor: Llun - Sul
Lleoedd: 20 lle arhosiad hir
Ffioedd: Am ddim

Heol y Llew

Oriau agor: Llun - Sul
Lleoedd: 34 lle arhosiad hir
Ffioedd: Am ddim

Heol Lydan

Oriau agor: Llun - Sul
Lleoedd: 39 lle arhosiad hir
Ffioedd: Am ddim

Stryd y Tywysog 

Oriau agor: Llun - Sul
Lleoedd: 35 lle arhosiad hir
Ffioedd: Am ddim

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Galw Torfaen

Ffôn: 01495 762200

E-bost: your.call@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig