Parcio yng Nghwmbrân

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn gweithredu 3 maes parcio yng Nghwmbrân.

Mae meysydd parcio sy’n eiddo i’r Cyngor yn agored i’r cyhoedd ond gellir eu cau ar adegau penodol yn ôl oriau gweithredu a hysbysir yn lleol, neu pan fyddwn yn penderfynu gwneud hynny ar achlysuron arbennig.

Llyn Cychod Cwmbrân

Oriau agor: Dydd Llun i ddydd Sul (7:30am – 9pm)

Northfields (mynediad o Ffordd Llanfrechfa)

Oriau agor: Dydd Llun i ddydd Sul

Southfields (mynediad o Ffordd Llanfrechfa)

Oriau agor: Dydd Llun i ddydd Sul (7:45am – 9pm)

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Galw Torfaen

Ffôn: 01495 762200

Ebost: your.call@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig