Adroddiad Monitro Blynyddol

Mae'r Adroddiad Monitro Blynyddol (AMB) yn cael ei ddefnyddio i asesu i ba raddau y mae'r CDLl yn cyflawni ei amcanion. Mae ganddo ddwy swyddogaeth sylfaenol; yn gyntaf i ystyried a yw'r polisïau a nodwyd yn y broses fonitro yn cael eu gweithredu'n llwyddiannus; ac yn ail i ystyried y cynllun yn ei gyfanrwydd yn erbyn yr holl wybodaeth a gasglwyd i bennu a yw adolygiad llawn neu rannol o'r cynllun sydd ei angen. Mae'n ofynnol i'r Cyngor baratoi Adroddiad Monitro Blynyddol y CDLl sy'n cynnwys y flwyddyn ariannol flaenorol a'i gyflwyno i Lywodraeth Cymru erbyn 31 Hydref bob blwyddyn.

Adroddiad Monitro Blynyddol 2023

Cyflwynwyd wythfed Adroddiad Monitro Blynyddol y CDLl (yn seiliedig ar y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2022 a 31 Mawrth 2023) i Lywodraeth Cymru ar 26 Hydref 2023. Lawrlwythwch gopi o Adroddiad Monitro Blynyddol CDLl 2023 yma.

Adroddiad Monitro Blynyddol 2022

Cyflwynwyd Seithfed Adroddiad Monitro Blynyddol y CDLl (yn seiliedig ar y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2021 a 31 Mawrth 2022) i Lywodraeth Cymru ar 26 Hydref 2022. Dadlwythwch gopi o Adroddiad Monitro Blynyddol CDLl 2022 yma.

Adroddiad Monitro Blynyddol 2020-21

Cyflwynwyd chweched Adroddiad Monitro Blynyddol y CDLl i Lywodraeth Cymru ym mis Hydref 2021. Oherwydd pandemig Covid-19 mae'r adroddiad yn cwmpasu cyfnod o ddwy flynedd (rhwng 1 Ebrill 2019 a 31 Mawrth 2021). Lawr lwythwch gopi o Adroddiad Monitro Blynyddol CDLl 2021 yma.

Adroddiad Monitro Blynyddol 2019

Cyflwynwyd pumed Adroddiad Monitro Blynyddol y CDLl (yn seiliedig ar y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2018 a 31 Mawrth 2019) i Lywodraeth Cymru ar 31 Hydref 2019. Lawr lwythwch gopi o Adroddiad Monitro Blynyddol CDLl 2019 yma.

Adroddiad Monitro Blynyddol 2018

Cafodd trydydd Adroddiad Monitro Blynyddol y CDLl (yn seiliedig ar y cyfnod o 1 Ebrill 2017 hyd at 31 Mawrth 2018) ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru ar 31 Hydref 2018. Lawr lwythwch gopi o Adroddiad Monitro Blynyddol y CDLl 2018 yma. 

Adroddiad Monitro Blynyddol 2017

Cafodd trydydd Adroddiad Monitro Blynyddol y CDLl (yn seiliedig ar y cyfnod o 1 Ebrill 2016 hyd at 31 Mawrth 2017) ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru ar 31 Hydref 2017. Lawr lwythwch gopi o Adroddiad Monitro Blynyddol y CDLl 2017 yma. Mae Crynodeb Gweithredol hefyd wedi ei baratoi a gellir ei lawr lwytho yma.

Adroddiad Monitro Blynyddol 2016

Cafodd ail Adroddiad Monitro Blynyddol y CDLl (yn seiliedig ar y cyfnod o 1 Ebrill 2015 tan 31 Mawrth 2016) ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru ar 31 Hydref 2016. Lawr lwythwch gopi o Adroddiad Monitro Blynyddol y CDLl 2016 yma.

Adroddiad Monitro Blynyddol 2015

Mae'r Adroddiad Monitro Blynyddol y CDLl cyntaf (yn seiliedig ar y cyfnod o 1 Ebrill 2014 hyd at 31 Mawrth 2015) yn cyflwyno i Lywodraeth Cymru ar 27 Hydref 2015. Lawrlwythwch gopi o Adroddiad Monitro Blynyddol y CDLl 2015 yma.

Diwygiwyd Diwethaf: 03/11/2023
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Polisi a Gweithredu Cynllunio

Ffôn: 01633 648805 / 648039 / 648140

Ebost: ldp@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig