Apêl Siôn Corn Torfaen 2022

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 14 Hydref 2022
Santa Appeal 2019

Bydd Apêl Siôn Corn Torfaen 2022 yn agor ar gyfer rhoddion ar ddechrau’r mis nesaf. 

Llynedd, cafodd bron i 800 o anrhegion a basgedi bwyd eu rhoi i dros 200 o blant a phobl ifanc a oedd cael eu cefnogi gan Dimau Plant a Theuluoedd Torfaen.  

Yn ogystal ag anrhegion, gall trigolion ddewis rhoi cardiau anrheg ar gyfer stryd fawr eleni, a fydd naill ai’n cael eu rhoi i deuluoedd a phobl ifanc, neu’n cael eu defnyddio gan y timau i brynu anrhegion ar eu rhan.

Dywedodd y Cynghorydd Fiona Cross, yr Aelod Gweithredol dros Blant, Teuluoedd a Chymunedau: "Dyma’r 15fed flwyddyn i ni gynnal Apêl Siôn Corn Torfaen, a phob blwyddyn rydyn ni’n cael ein synnu pa mor hael yw trigolion.

"Rydym yn deall bod nifer o bobl a theuluoedd efallai’n bwriadu gwario llai'r Nadolig yma oherwydd y cynnydd mewn costau byw, ond rydym yn gwybod y bydd y plant a theuluoedd yr ydym yn eu cefnogi yn ddiolchgar am beth bynnag yr ydych yn gallu fforddio."

Bydd Apêl Siôn Corn Torfaen 2022 yn agor ddydd Mercher, 2 Tachwedd ac yn mynd tan ddydd Iau 1 Rhagfyr. Yn anffodus, ni fyddwn yn gallu derbyn rhoddion ar ôl y dyddiad yma.

I roi anrheg neu daleb, ffoniwch 01633 647539 os gwelwch yn dda, o ddydd Llun i ddydd Iau, rhwng 9.00am a 4.00pm.

Byddwn yn rhoi oedran a rhywedd plentyn neu berson ifanc i chi, a rhif cyfeirnod, a bydd angen i chi atodi hyn wrth yr anrheg neu daleb.  Nid ydym yn gallu rhoi enwau bellach oherwydd canllawiau diogelu Data.

Gall anrhegion – y mae angen iddyn nhw fod heb eu lapio – a thalebau gael eu gadael yn y mannau canlynol:

Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl, Canol Tref Pont-y-pŵl, Market Street, Pont-y-pŵl, NP4 6JN

Dydd Llun: 8.00am – 2.00pm

Dydd Mawrth a Dydd Gwener: 8.00am – 5.00pm

Dydd Sadwrn: 8.00am – 4.00pm

 Co-star, Neuadd Gymunedol y Pishyn Tair, Cwmbrân, NP44 4SX

Dydd Llun: 10.00am – 2.00pm 

TYPSS, The Studio, Ystâd Fusnes Oldbury, Cwmbrân NP44 3JU.

Dydd Mawrth: 9.00am – 5.00pm

Canolfan Siopa Cwmbrân, Desg Gwasanaethau Cwsmeriaid (wrth Specsavers/Wilkingsons)

Dydd Mawrth: 1.30pm – 4.00pm

Y Ganolfan Ddinesig, Glantorvaen Road, Pont-y-pŵl, NP4 6YN.

Dydd Mawrth a Dydd Iau: 10.00am – 2.30pm

Circulate, Blaenafon

Dydd Mawrth a Dydd Iau: 10.00am  -2.00pm

Partneriaeth Garnsychan, 55 Stanley Road, Garndiffaith, NP4 7LH

Dydd Iau: 11.00am -3.00pm

Mae’r talebau sy’n cael eu hargymell ar gyfer plant iau yn cynnwys talebau Argos, Smyths neu Entertainer. Argymhellir talebau Love2Shop neu One4All, sydd ar gael o archfarchnadoedd a Swyddfa’r Post, ar gyfer plant yn eu harddegau a phobl ifanc.

Gallwch hefyd roi bwyd nad yw’n ddarfodus a fydd yn cael ei ddefnyddio i wneud basgedi i bobl ifanc 16 oed a throsodd sy’n byw ar eu pennau eu hunain.

Diwygiwyd Diwethaf: 25/10/2022 Nôl i’r Brig