Ffioedd y Llyfrgell

Dyma restr o'r ffioedd a godir mewn llyfrgelloedd:

Ffioedd Llyfrgell
 FfiConsesiwn

Ffioedd Dychwelyd yn Hwyr

Graddfa'r dydd am bob eitem

10c

5c

Benthycwyr ifanc dan 16

Dim ffi

 
Gofalwyr

Dim ffi

 

Ceisiadau

I lyfrau o Gymru

Dim ffi

 
Benthycwyr ifanc dan 16

Dim ffi 

 

Laith/Llyfrau Llafar

Llyfrau Llafar - Oedolion

50c

30c

Llyfrau Llafar - Plant

Dim ffi

Cwsmeriaid â nam darllen/ar y golwg - cyfnod benthyg cyntaf ar gyfer llyfrau llafar AM DDIM. CODIR FFI am gyfnodau benthyg wedi hynny.

Llyfrau Llafar - Gofalwyr

Ni chodir tâl am y benthyciad cyntaf.  Codir tâl am gyfnodau benthyg dilynol. 50c

Cryno ddisg Iaith

50c

Eitemau wedi eu colli/difrodi

Eitemau mewn print

Cost adnewyddu llawn

 
Eitemau allan o brint

Cost llawn am y flwyddyn gyntaf yn lleihau wedyn

 
Eitemau gwerthfawr allan o brint

Cost adnewyddu llawn waeth pa mor hen

 
Eitemau wedi eu recordio

Cost pryniant llawn

 
Cerdyn Aelodaeth wedi ei golli/difrodi

£1.00.  Plant - 3 cherdyn cyntaf am ddim.  £1.00 wedyn

50c

Llungopïau 

A4 Du a Gwyn

15c

 
A3 Du a Gwyn

20c

 
A4 Lliw

60c

 
A3 Lliw 

£1.05

 

Gwasanaethau Cyfrifiadur 

Argraffu - dalen A4  

15c

 
Argraffu - dalen A4 lliw

60c

 

Eitemau ar werth

Ffon gof

£5.00

 
Bag hessian

£2.00

 

Llogi’r Ystafell Gymunedol

£6 yr awr yr ystafell i grwpiau cymunedol
£12 yr awr ar gyfer ystafell maint dwbl i grwpiau cymunedol
£9.75 yr awr yr ystafell i sefydliadau dielw a sefydliadau sy'n bartneriaid
£19.50 yr awr ar gyfer ystafell maint dwbl i sefydliadau dielw a sefydliadau sy'n bartneriaid
£25.25 yr awr yr ystafell i fentrau masnachol/ sy'n gwneud elw
£35.00 yr awr ar gyfer ystafell maint dwbl i fentrau masnachol/ sy'n gwneud elw

* Mae'r grwpiau canlynol yn derbyn consesiwn oni bai y dynodir yn benodol. Rhai dros 60; Plant dan 16; Pobl dros 16 mewn addysg llawn amser; Pobl diwaith; Pobl anabl neu â nam ar y golwg.

Efallai bydd gofyn i gwsmeriaid ddangos prawf o'u hamgylchiadau.

Diwygiwyd Diwethaf: 21/08/2023
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Llyfrgelloedd Torfaen
Ffôn: 01633 647676
Ebost: cwmbran.library@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig