Dod o hyd i Lyfr

Mae eich llyfrgell yn awr ar gael 24 awr y dydd dros y Rhyngrwyd.

Mae'r catalog ar-lein yn eich galluogi i chwilio am eitemau sydd ar gael ym mhob un o'r llyfrgelloedd trwy ddefnyddio amryw o fynegai chwilio, er enghraifft chwiliwch yn ôl AWDUR, yn ôl GEIRIAU YN Y TEITL neu yn ôl PWNC.

Os ydych yn aelod o'r Llyfrgell gallwch ofyn i gadw'r eitem yr ydych wedi ei darganfod.

Trwy roi manylion eich Cerdyn Llyfrgell a'ch Rhif Adnabod Personol (PIN), mae'r system hefyd yn caniatáu i chi:

  • adolygu / adnewyddu eitemau sydd ar fenthyg gennych
  • gadw eitemau mewn stoc
  • wirio i weld a oes unrhyw eitemau yr ydych wedi eu cadw yn barod i'w casglu neu i ganslo'r cais

Os nad oes gennych Rif Adnabod Personol, cysylltwch â'ch llyfrgell. Gallwch Chwilio yn y Gatalog Llyfrgell Torfaen yma.

Diwygiwyd Diwethaf: 04/03/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Llyfrgelloedd Torfaen
Ffôn: 01633 647676

Ebost: cwmbran.library@torfaen.gov.uk 

Nôl i’r Brig