Archaeoleg a Henebion Rhestredig

Mae'r Cyngor yn tynnu ar arbenigedd ac adnoddau Ymddiriedolaeth Archaeolegol Morgannwg Gwent ar gyfer pob mater sy'n ymwneud ag archaeoleg neu henebion cofrestredig.  Yn y lle cyntaf, cysylltwch â'r Tîm Cadwraeth am gyngor a gwybodaeth yn ymwneud â goblygiadau archaeolegol cynigion datblygu.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael gan Uwch Swyddog Cadwraeth y Cyngor.

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Adfywio Trefol

Ffôn: 01633 648029

Nôl i’r Brig