Dychwelyd Offer

Os ydych chi wedi cael offer gan y Gwasanaethau Cymdeithasol yn dilyn asesiad therapi galwedigaethol arbenigol, ac am ei ddychwelyd, a wnewch chi gysylltu â’r Gwasanaeth i Bobl Anabl ar 01495 762200 os gwelwch yn dda?

Ar gyfer unrhyw offer arall, fel cymhorthion cerdded, cadeiriau olwyn, gwelyau ysbyty, cysylltwch â’r asiantaeth a roddodd yr offer i chi yn y lle cyntaf.

Offer Ailgylchu

Offer Ailgylchu Medequip neu cysylltwch â Cefndy-Medequip ar 01633 987409 neu e-bost cefndy-medequip@medequip-uk.com

Diwygiwyd Diwethaf: 21/04/2021
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Gofal Cymdeithasol a Thai

Ffôn: 01495 762200

E-bost: socialcarecalltorfaen@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig