Canllawiau Sgiliau Digidol

Digital Unite LogoDyma gasgliad o dros 400 o ganllawiau 'sut i wneud' wedi'u creu a'u diweddaru gan Digital Unite. Mae'r canllawiau hyn yn berffaith os ydych chi am ddatblygu eich sgiliau digidol ymhellach neu wella'ch hyder i ddefnyddio technoleg. Porwch drwy’r pynciau isod i ddechrau (fe gewch eich tywys i wefan Digital Unite).

Creu DogfennauCreu Dogfennau (Saesneg yn unig)

Canllawiau hawdd eu dilyn ar ddefnyddio rhaglenni Microsoft Office.

 

E-byst a SkypeE-byst a Skype (Saesneg yn unig)

Ni fu cadw mewn cysylltiad erioed yn haws nac yn rhatach. Bydd y canllawiau hawdd eu dilyn hyn yn eich helpu i fanteisio.

 

Cyfrifiaduron: y pethau sylfaenolCyfrifiaduron: y pethau sylfaenol (Saesneg yn unig)

Mae'n haws mynd i'r afael â chyfrifiaduron nag y mae llawer o bobl yn ei feddwl. Dyma sut i ddechrau.

 

Ffonau Clyfar a ThablediFfonau Clyfar a Thabledi (Saesneg yn unig)

Mae ffonau clyfar a thabledi yn bwerus, cyfleus ac amlbwrpas a dyma'r ddau allweddol sydd ar flaen y gad ym myd cyfrifiaduron symudol sy'n tyfu'n gyflym.

 

Defnyddio’r Rhyngrwyd Defnyddio’r Rhyngrwyd (Saesneg yn unig)

Bydd y canllawiau hyn yn rhoi'r holl offer sydd eu hangen arnoch i ddefnyddio'r rhyngrwyd a syrffio’r we yn hyderus.

 

Rhwydweithio Cymdeithasol a BlogiauRhwydweithio Cymdeithasol a Blogiau (Saesneg yn unig)

Fe ddangoswn i chi sut i gymryd rhan yn y mathau o gyfryngau cymdeithasol sy'n gyffrous, difyr a hyblyg.

 

Hobïau a DiddordebauHobïau a Diddordebau (Saesneg yn unig)

Darganfyddwch pa mor hawdd yw hi i wneud y mwyaf o'r nifer o bethau cyffrous, difyr a defnyddiol sydd gan y rhyngrwyd i'w cynnig.

 

Siopa a BancioSiopa a Bancio (Saesneg yn unig)

Erbyn hyn, gellir gwneud y tasgau a arferai olygu taith yn y car, a hynny o'r gadair, gyda phaned o de wrth eich ochr.

 

Diogelwch ar y Rhyngrwyd Diogelwch ar y Rhyngrwyd (Saesneg yn unig)

Mae'r canllawiau hanfodol hyn yn manylu ar y rheolau syml ar gyfer cadw'n ddiogel ar-lein.

 

Ffotograffiaeth DdigidolFfotograffiaeth Ddigidol (Saesneg yn unig)

Mae cymaint o ffyrdd gwych o storio, golygu a rhannu lluniau - bydd ein canllawiau'n dangos i chi sut i wneud hynny.

 

Cerddoriaeth a Deunyddiau ClywedolCerddoriaeth a Deunyddiau Clywedol (Saesneg yn unig)

Cerddoriaeth, llyfrau llafar - mae'r cyfan ar y rhyngrwyd ac yn hawdd iawn cael gafael arnynt a'u lawr lwytho. Dyma sut.

 

Teledu a Fideo Teledu a Fideo (Saesneg yn unig)

Bellach mae'n bosib gwylio rhaglenni teledu rydych chi wedi'u colli a ffilmiau roeddech chi'n meddwl na fyddech chi byth yn dod o hyd iddyn nhw eto - i gyd ar-lein. Mae'r canllawiau hyn yn egluro sut.

Diwygiwyd Diwethaf: 10/09/2020
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Customer Care Team

Ffôn: 01495 762200

Ebost: your.call@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig