Dewis Doeth

Meddyliwch yn ofalus cyn mynd yn syth i'r Adran Damweiniau ac Achosion Brys (A&E)

Adran Damweiniau ac Achosion Brys (A&E) neu 999

 • Tagu
 • Poen y Frest
 • Llewygu
 • Colli Gwaed
 • Anaf Difrifol

Uned Mân Anafiadau

 • Briwiau
 • Brathiadau
 • Ysigiadau

Gwasanaeth Meddyg Teulu, Y Tu Allan i Oriau neu'r Deintydd

 • Chwydu
 • Poen yn y Glust
 • Peswch Poenus
 • Dannoedd

Fferyllfa

 • Dolur Rhydd
 • Trwyn yn Rhedeg
 • Stumog Tost
 • Pen Tost

Galw Iechyd Cymru

 • Symptomau ffliw
 • Anhwylus?
 • Ansicr?
 • Angen Help?

Hunanofal

 • Pen tost ar ôl yfed
 • Crafiad ar ben glin
 • Dolur Gwddf
 • Peswch

Os nad ydych yn gwybod o ba opsiwn i ddewis, cysylltwch â Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47 neu ewch i wefan Galw Iechyd Cymru.

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Galw Iechyd Cymru

Ffôn: 0845 46 47 

Nôl i’r Brig