Gwasanaeth Fferyllfa Anhwylderau Cyffredin

A oes angen i chi weld y meddyg heddiw? Os ydych yn meddwl:

 • bod gennych anhwylder cyffredin ond nid ydych yn siŵr am eich symptomau na sut i’w trin gyda moddion dros y cownter
 • A bod angen apwyntiad GIG arnoch

Erbyn hyn gallwch gael CYNGOR A THRINIAETH AM DDIM GAN Y GIG (lle bo angen) ar gyfer ystod o anhwylderau cyffredin gan eich fferyllwyr cymunedol lleol yn lle gweld y meddyg.

 • Nid oes rhaid i chi wneud apwyntiad.
 • Gallwch alw heibio ar amser sy’n addas i chi.

Mae’r gwasanaeth ar gael ar gyfer y cyflyrau canlynol:

 • Acne
 • Tarwden y traed
 • Poen yn y cefn (dwys)
 • Brech yr ieir
 • Briw gwefus
 • Colig
 • Llid yr amrannau
 • Rhwymedd
 • Croen sych
 • Dolur rhydd
 • Llygaid sych
 • Clwy’r marchogion
 • Clwy’r gwair
 • Llau pen
 • Diffyg traul/adlif
 • Casewin
 • Intertrigo/tarwden
 • Briwiau yn y geg
 • Brech cewyn
 • Llindag yn y geg
 • Clefyd crafu
 • Dolur gwddf
 • Torri dannedd
 • Edeulyngyren
 • Llindag gweiniol
 • Ferwca

Lle nad yw'r GIG yn argymell meddyginiaeth, bydd y fferyllydd yn rhoi cyngor i chi ar sut i reoli'r cyflwr.

Diwygiwyd Diwethaf: 24/01/2019
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

BILl Torfaen

Ffôn: 01495 332200

E-bost: enquiries@torfaenlhb.wales.nhs.uk

Nôl i’r Brig