Cymorth Ariannol i Fusnesau

Mae Torfaen elwa o'r lefel uchaf o gymorth o dan Raglenni Cronfeydd Strwythurol yr Undeb Ewropeaidd, gan roi mynediad i fusnesau at nifer o gynlluniau cymorth ariannol.

Gall Tîm Economi a Menter Torfaen gynorthwyo a nodi eich anghenion busnes unigol am gyllid a chymorth ariannol. Drwy ffrydiau cyllid a’i darperir gennym ni neu drwy gyrff cymorth ariannol eraill megis Llywodraeth Cymru, Cyllid Cymru neu'r Xenos, mae'r tîm yn gallu cynnig cyngor ac arweiniad am bob cam o'r ffordd.

  • Benthyciadau Dechrau BusnesMae Economi a Mentergarwch Torfaen ac Undeb Credyd Gateway yn gweithio gyda'i gilydd i gynnig unig fasnachwyr yn Nhorfaen Benthyciadau Dechrau Busnes. Mae benthyciadau eraill hefyd ar gael wrth Undeb Credyd Gateway ar gyfer busnesau Torfaen .
  • Cynllun Cymorth Buddsoddi mewn Twristiaeth - Bwriad y Cynllun Cymorth Buddsoddi mewn Twristiaeth yw uwchraddio ansawdd cyfleusterau a chynyddu gallu busnesau twristiaeth bresennol a newydd.
  • Rhaglen Datblygu Economaidd Cymunedol - Mae'r Rhaglen Datblygu Economaidd Cymunedol yn anelu at adeiladu cymunedau cynaliadwy a ffyniannus trwy ddatblygu sefydliadau cymunedol, sy'n cynhyrchu incwm drwy fasnachu ac sydd â strwythur cyfreithiol ac amcanion cymdeithasol.
  • Ffrydiau Ariannu Eraill - megis Cyllid Busnes Ad-daladwy; SMARTCymru - Ymchwil, Datblygu ac Arloesi; Talebau Arloesi; Cymorth ar gyfer Ymweliadau Tramor i Ddatblygu Busnes a buddsoddi drwy gyfrwng Cyllid Cymru .

Gall busnesau sy'n awyddus i ail -leoli gael eu hysbrydoli yn hyderus gan wybod y gallent elwa o gymorth arbenigol gan:

  • Llywodraeth Cymru
  • Cwmnïau buddsoddi mewnol
  •  Benthyciadau a chyfalaf menter drwy Cyllid Cymru
  •  Buddsoddwyr angel trwy Xenos

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan Busnes De Cymru.

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Tîm Cymorth Busnes 

Ffôn: 01633 648371

Nôl i’r Brig