Clwb Busnes

Mae Llais Busnes Torfaen yn glwb busnes llewyrchus. Mae wedi bodoli ers dros 10 mlynedd, gyda thua chant o aelodau yn cynnwys amrywiaeth o fusnesau o Argraffwyr i Arlwywyr ac mae’n parhau i dyfu o flwyddyn i flwyddyn.

Mae'r clwb yn cael ei redeg gan bwyllgor o fusnesau, sy'n rhan annatod o'i lwyddiant. Mae'r aelodau pwyllgor yma yn awyddus i wneud gwahaniaeth ac yn llywio'r clwb i gyfeiriad sydd wedi ei benderfynu ganddynt.

Ar hyn o bryd rydym yn cynnig dwy lefel o aelodaeth; Aelodaeth Lawn ac Aelodaeth Dechrau yn Newydd. Mae lefel Dechrau yn Newydd yn darparu ar gyfer cwmnïau sy'n gweithredu o fewn eu blwyddyn gyntaf o fusnes yn unig ac fe'i cynigir am flwyddyn galendr.

Manteision Aelodaeth

Mae Llais Busnes Torfaen yn darparu gwerth rhagorol ac yn cynnig llu o fanteision i chi a’ch busnes gan gynnwys:

  • 2 le rhad ac am ddim yn ein digwyddiadau busnes chwarterol prysur sy'n cynnwys siaradwyr ysbrydoledig, cyfleoedd rhwydweithio a bwffe mewn lleoliad lleol o safon
  • Cylchlythyr digidol chwarterol gydag erthyglau, awgrymiadau a digwyddiadau busnes a gwybodaeth wedi'i theilwra ar gyfer busnesau lleol Torfaen
  • Cyfleoedd rhwydweithio amrywiol
  • Ennill arian oddi ar dâl aelodaeth y flwyddyn nesaf trwy ein Cynllun Cyflwyno Aelod
  • Bwletinau e -bost gyda gwybodaeth berthnasol wedi ei archwilio
  • Hysbysiad ymlaen llaw o ddigwyddiadau a chyfleoedd busnes arall Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen a, gan gynnwys brecwastau, gweithdai a seminarau busnes
  • Manylion eich cwmni wedi eu hysbysebu ar adran aelodaeth llais busnes
  • Cyfleoedd nawdd a hysbysebu unigryw i gwmnïau aelodau i gyrraedd y farchnad fusnes lleol

Am ragor o wybodaeth ac i weld y rhaglen ddigwyddiadau ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod, ewch i wefan Clwb Busnes De Cymru.

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Cymorth Busnes

Ffôn: 01633 648644

E-bost: info@torfaenbusiness.co.uk

Nôl i’r Brig