Clwb Busnes

Clwb busnes llwyddiannus Torfaen yw Llais Busnes Torfaen. Mae wedi bodoli ers dros 21 mlynedd, gyda thua saith deg o aelodau sy’n cynnwys amrywiaeth o fusnesau, o Argraffwyr i Arlwywyr, ac mae’n parhau i dyfu flwyddyn ar ôl blwyddyn.

Caiff y clwb ei redeg gan bwyllgor o fusnesau, ac mae hyn yn rhan annatod o’i lwyddiant. Mae’r aelodau hyn yn awyddus i wneud gwahaniaeth ac maen nhw’n llywio’r clwb ar hyd y trywydd y maen nhw’n penderfynu ei ddilyn.

Rydym yn cynnig aelodaeth ar ddwy lefel

  • Adnewyddu Aelodaeth Lawn am £60.00 yn cynnwys TAW
  • Cyfradd gyflwyno i Aelodau Newydd neu Fusnesau Newydd am £48.00 yn cynnwys TAW

Mae’r lefel Aelodau/Busnesau Newydd ar gyfer cwmnïau sy’n gweithredu yn eu blwyddyn gyntaf yn y busnes ac mae ar gyfer Aelodau Newydd yn unig, am un flwyddyn galendr o fis Ionawr hyd at fis Rhagfyr. 

Manteision Aelodaeth

Mae Llais Busnes Torfaen yn darparu gwerth rhagorol ac yn cynnig llu o fanteision i chi a’ch busnes gan gynnwys:

  • Lle wyneb yn wyneb sy’n cynnwys cyfleoedd i rwydweithio, cyngor ar gymorth busnes a siaradwyr ysbrydoledig
  • Cylchlythyr digidol chwarterol gydag erthyglau, awgrymiadau a digwyddiadau busnes a gwybodaeth wedi'i theilwra ar gyfer busnesau lleol Torfaen
  • Cyfleoedd rhwydweithio amrywiol
  • Ennill arian oddi ar dâl aelodaeth y flwyddyn nesaf trwy ein Cynllun Cyflwyno Aelod
  • Bwletinau e -bost gyda gwybodaeth berthnasol wedi ei archwilio
  • Hysbysiad ymlaen llaw o ddigwyddiadau a chyfleoedd busnes arall Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen a, gan gynnwys brecwastau, gweithdai a seminarau busnes
  • Manylion eich cwmni wedi eu hysbysebu ar adran aelodaeth llais busnes
  • Cyfleoedd nawdd a hysbysebu unigryw i gwmnïau aelodau i gyrraedd y farchnad fusnes lleol

Am ragor o wybodaeth ac i weld y rhaglen ddigwyddiadau ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod, ewch i wefan Clwb Busnes De Cymru.

Diwygiwyd Diwethaf: 11/03/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Cymorth Busnes

Ffôn: 01633 648644

E-bost: info@torfaenbusiness.co.uk

Nôl i’r Brig