Gwasanaeth Angladdau Torfaen

Cafodd Gwasanaeth Angladdau Bwrdeistref Sirol Torfaen ei gyflwyno ym Mehefin 2017 i gydnabod y broblem gynyddol o dlodi angladd ar draws y DU.

Mae'r gwasanaeth ar gael i drigolion Torfaen yn unig ac mae'n cynnig y gwasanaeth angladd sylfaenol ond urddasol fel a ganlyn:

  • Casglu'r ymadawedig o fewn ardal Torfaen
  • Darparu arch olau neu dywyll o dderw argaenedig
  • Dodrefn a gosodiadau
  • Gwisgo’r ymadawedig
  • Un cyfle i weld yr ymadawedig yn y capel gorffwys (dydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9am a 5pm; drwy apwyntiad)
  • Hers 
  • Gwasanaeth angladd urddasol

TMae'r ffi am yr uchod ar gyfer gwasanaethau'r trefnwr angladdau yn unig sy'n £1675 y cytunwyd arnynt tan 31 Mai 2022. Mae unrhyw daliadau (gan gynnwys y fynwent neu ffioedd amlosgfa, triniaeth hylan, trefn y gwasanaeth, ffi'r gweinidog / eglwys, ysgrif goffa, blodau, limwsîn ychwanegol ac ati) yn ychwanegol at ffi'r trefnwr angladdau.

Mae Gwasanaeth Angladdau fel y nodir uchod yn cael ei ddarparu gan:

Michael G Ryan Son & Daughters Ltd
106 – 108 Heol Malpas
Dinas Casnewydd
De Cymru
NP20 5PL

Ffôn: 01633 854522
Ffacs: 01633 858851
E-bost: newport@mgrfunerals.co.uk
Rhadffôn: 0800 093 4746

Gallwch drafod yr opsiwn yma naill ai drwy ffonio Swyddfa Mynwentydd Torfaen ar 01495 766150 neu’r Trefnwr Angladdau ar y manylion uchod.

Diwygiwyd Diwethaf: 28/09/2021
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Swyddfa’r Fynwent

Ffôn: 01495 766150
Ffacs: 01633 647328

Ebost: cemeteryenquiries@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig