Amlosgfa Gwent

Mae Amlosgfa Gwent, sydd wedi ei lleoli yng Nghroesyceiliog yn gwasanaethu pum awdurdod lleol, sef:

  • Blaenau Gwent
  • Caerffili
  • Sir Fynwy
  • Casnewydd
  • Torfaen

Casnewydd yw’r awdurdod arweiniol ac felly’n gyfrifol am ei rheoli.

Os hoffech unrhyw wybodaeth neu os ydych yn dymuno cysylltu’n uniongyrchol â’r Amlosgfa, ewch i wefan Amlosgfa Gwent ac www.gwentcrematorium.org.uk

Diwygiwyd Diwethaf: 25/06/2019
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Amlosgfa Gwent

Ffôn: 01633 482784

Nôl i’r Brig