Cyfamod Cymunedol Torfaen

Torfaen have set up a Community Covenant that complements, at a local level, the National Armed Forces Covenant, which outlines the moral obligation between the nation, the government and the armed forces.

Ar gyfer sefydliadau Torfaen a phartner, mae’r Cyfamod Cymunedol yn cynnig cyfle i ddod â'u gwybodaeth, eu profiad a'u harbenigedd i ddwyn ar ddarparu cymorth a chyngor i aelodau o Gymuned y Lluoedd Arfog. Mae hefyd yn rhoi cyfle i adeiladu ar y gwaith da sydd eisoes yn bodoli ar fentrau eraill.

Amcanion y cyfamod lluoedd arfog cymunedol yw i:

  • Annog cymunedau lleol i gefnogi'r gymuned lluoedd arfog yn eu hardaloedd, meithrin dealltwriaeth y cyhoedd ac ymwybyddiaeth ymysg y cyhoedd o faterion sy'n effeithio ar y gymuned lluoedd arfog
  • Gydnabod a chofio'r aberthau a wynebir gan y gymuned lluoedd arfog
  • Annog gweithgareddau sy'n helpu integreiddio'r gymuned lluoedd arfog i fywyd lleol
  • Annog y gymuned lluoedd arfog i helpu a chefnogi'r gymuned ehangach, boed trwy gymryd rhan mewn digwyddiadau a phrosiectau ar y cyd , neu fathau eraill o ymgysylltu.

Os ydych yn aelod o'r lluoedd arfog, yn gyn-filwr, aelod o'r teulu neu weddw, mae Torfaen wedi ymrwymo i ddarparu mynediad hawdd at y gefnogaeth a hawliau mae gennych hawl ato.

Mae'r adran hon o'r wefan yn darparu 'siop un stop' a all gynnig cymorth a chefnogaeth yn ogystal â gwybodaeth am Gyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog y mae Torfaen wedi ymrwymo iddo.

The original signed copy of the covenant can be viewed at Torfaen County Borough Council Offices, Civic Centre, Pontypool, NP4 6YB

Os oes unrhyw wybodaeth nad ydych yn gallu dod o hyd iddo, neu unrhyw wybodaeth yr hoffech ei ychwanegu, cysylltwch â Thorfaen ar 01495 762200 neu anfonwch e-bost at armedforces@torfaen.gov.uk

Diwygiwyd Diwethaf: 15/06/2023
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Armed Forces Community Covenant

Ffôn: 01495 762200

E-bost: armedforces@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig